Region Östergötland

E-hälsokonferens 2021

E-hälsokonferens 2021

Vårens inspirerande, digitala e-hälsokonferens är fylld av kunskap, diskussioner och spännande möten.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter. Men hur ser vägen dit ut? Vilka insatser sker nationellt och hur kan vi nyttja det i Östergötland och tillsammans skapa en ännu bättre vård och omsorg? 

E-hälsokonferensen genomfördes i Östergötland den 26 mars. 

Se konferensen i efterhand

Program

Presentationsbilderna från e-hälsokonferensen.

Introduktionssamtal för konferensen med socialminister Lena Hallengren, Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör Norrköpings kommun och Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Östergötland

Vision e-hälsa 2025 och Strategin 2020-2022

Introduktion till block 1-4: "Hur kan vi samverka för att regionalt dra störst nytta av de nationella insatserna?"

Block 1: Inriktningsmål Individen som medskapare

Block 2: Inriktningsmål Rätt information och kunskap

Block 3: Inriktningsmål Trygg och säker informationshantering

Block 4: Inriktningsmål Utveckling och digital transformation i samverkan

Från snack till verkstad! Hur ska vi samverka regionalt för att nå målen

 

Så behandlar vi dina personuppgifter i Region Östergötland > > >