Region Östergötland

Etikpriset i Region Östergötland

Region Östergötland arbetar aktivt med frågor kring etik och bemötande. För att stimulera och synliggöra detta arbete har regionen fattat beslutet att instifta ett etikpris. 

Vem kan få Etikpriset?

Etikpriset ska delas ut till en grupp i Region Östergötland verksam inom hälso- och sjukvård som medvetet arbetat för att främja gott bemötande och ett etiskt förhållningssätt. Det första priset delades ut 2017.

Pristagare kommer att utses utifrån att man:

• medvetet arbetat för att främja bemötande och ett etiskt förhållningssätt.

• konkret genomfört en insats som syftar till att främja bemötande och ett etiskt förhållningssätt gentemot personal och/eller patienter/närstående, samt varit

• varit goda förebilder för medarbetare i dessa frågor.

Vid ytterligare frågor kontakta:

Ulrica Swartling Ordförande, Etikrådet

Ulrica.swartling@regionostergotland.se  Telefon: 010 103 70 18/ 076-5723125


Observera att sista anmälningsdatum är 2020-12-15, då stängs också det här formuläret!

 
 

Här skriver du din motivering till varför de du nominerat bör få etikpriset 2020
Beskriv kortfattat på vilket sätt du anser att de konkret har främjat bemötande/etiskt förhållningssätt, alternativt genomfört insats som främjat personal och/eller patienter/närstående.

Kontakt

Bild på Ulrica Swartling

Ulrica Swartling

Ordförande Etikrådet

010-103 70 18

e-post