Region Östergötland

Samverkan med patienter och närstående

Region Östergötland vill stärka samverkan med patienter och närstående i kliniska forskningsprojekt. För att underlätta för forskare finns en stödstruktur för de som vill ha hjälp att komma igång med samverkan.

Levande bibliotek

För dig som vill komma i kontakt med patient- eller närståenderepresentanter finns ett så kallat Levande bibliotek. Levande bibliotek kan beskrivas som en resursbank bestående av personer med egna erfarenheter av hälso- och sjukvård. Syftet är att kliniska verksamheter och forskare ska kunna ”låna” en samarbetsresurs för att få in nya perspektiv i pågående forsknings- och utvecklingsarbeten. Personer som ingår i Levande bibliotek har en kompetensprofil. När en förfrågan om kontakt med en representant inkommer så matchar samordnaren kompetensprofil och uppdragets karaktär och tar därifrån fram ett förslag. Samordnare för Levande bibliotek nås via LevandeBibliotek@regionostergotland.se.

Överenskommelse mellan uppdragsgivare och patient och närståendeföreträdare

För varje uppdrag ska en överenskommelse skrivas mellan uppdragsgivaren (forskaren inom Region Östergötland som ansvarar för uppdraget) och medverkande patient- eller närståenderepresentant. Överenskommelsen ska innehålla en beskrivning av uppdrag, tidsåtgång och ersättning.
Mer om överenskommelsen på vårdgivarwebben 

Andra webbplatser