Region Östergötland

För externa forskningsaktörer

Life science-företagare och akademiska forskare i Östergötland kan få rådgivning och stöd vid studieförfrågningar via Forum sydost - Kliniska Studie Sverige

Kliniska Studier Sverige erbjuder hjälp att undersöka om en studie är genomförbar i Sverige, att identifiera kliniker/prövare i vår sjukvårdsregion eller via sydöstra sjukvårdsregionen i ett tidigt skede och att se vilka resurser som våra sjukhus och kliniker erbjuder.

Läs mer om Forum sydost - kliniska studier i Sverige på sydöstra sjukvårdsregionens webbplats