Region Östergötland

Meriter från forskning och utveckling

Forskare i samtal

I Region Östergötland ser vi forsknings- och utvecklingskompetens som en stark merit och något som utvecklar både verksamhet och individ.

Därför har vi ett antal incitament till exempel i form av riktlinjer och lönepåslag som ska bidra till att stärka våra medarbetares engagemang i forskning och utvecklingsfrågor. Arbetsledande personer i Region Östergötland har ett antal styrdokument till stöd i sitt arbete. I dessa har vi valt att lyfta fram vikten av meriter från detta område.

Riktlinjer lyfter fram värdet av FoU-meriter

  • Klinik eller verksamhet ska redan under medarbetarens studietid planera för hur den nya kompetensen han nyttjas i verksamheten.
  • Kliniken ledning ska med jämna mellanrum se över behovet av fort- och vidareutbildning och länka ihop detta med medarbetares ambitioner för FoU-arbete.
  • Chefer kan i den årliga löneöversynen ta upp medarbetarens kompetens i att omsätta sina akademiska kunskaper i arbetsvardagen.
  • Vi har fasta lönepåslag som vi rekommenderar kliniken att tillämpa i direkt anslutning till avlagd examen. Licentiat ger 1500 kronor extra, disputation 4000 (2500 kronor om lönepåslag för licentiatexamen/halvtidskontroll erhållits) och en docentur 5000 kronor extra i lönekuvertet per månad.

Vinster med FoU-engagemang

Det finns en rad positiva effekter av att medarbetare är engagerade och ägnar tid till forskning och utveckling.

  • Ökad säkerhet i diagnos och behandling.
  • God grund för att bedriva evidensbaserad klinisk verksamhet genom att förutsättningar skapas för snabbare utnyttjande av forskningsresultat och utmönstring av föråldrade metoder och arbetssätt.
  • Vård och undervisning får en högre kvalitet.
  • Kompetenshöjande - vetenskapligt förhållningssätt till alla typer av frågeställningar vilket innebär till exempel att alltid efterfråga, kritiskt granska och sammanväga fakta före beslut.

Kontakt

Bild på Susanne Kvarnström

Susanne Kvarnström

HR-strateg

010-103 11 70

0727-42 09 39

e-post