Region Östergötland

Kombinera klinik och forskning

Handledare och läkarstudent undersöker patient

Vill du jobba i vården men samtidigt ägna dig åt forskning på del av din arbetstid? Då har du alla möjligheter i Region Östergötland. Här finns ett av Sveriges modernaste universitetssjukhus som under flera år utsetts till landets bästa.

Din kompetens är vår bästa resurs

Patientnära forskning och ett nära samarbete med akademin är avgörande för att vi ska kunna erbjuda våra patienter en kunskapsbaserad vård. Region Östergötlands verksamhet är nära kopplad till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Här går klinisk praktik, utveckling och akademi hand i hand.

Personlig utveckling berikar vår arbetsplats

Forskning, utveckling och innovation är inte bara en verksamhetsfråga hos oss. Vi vet också hur stimulerande forskning och utveckling kan vara för våra medarbetares individuella utveckling. Det är också en strategisk personalfråga där vi arbetar med att matcha verksamhetens behov av forskarkompetens med individens önskemål och ambitioner. Därför har vi skapat möjligheter för anställda på alla nivåer att i sin yrkesroll kunna forska.

I Region Östergötland finns konkreta riktlinjer för hur medarbetarnas forskningsmeriter ska värderas och vi satsar aktivt på att stärka forskarkompetensen hos alla våra yrkesgrupper. Varje medarbetare är en viktig del i att vårdens gemensamma kunskap växer.

Denna webbplats