Region Östergötland

Från student till docent

Sjukvårdspersonal i full fart

Region Östergötland vill stärka klinisk forskning. Därför uppmuntrar vi dig som vill satsa på en akademisk karriär genom att erbjuda en tydlig karriärstege.

Hos oss är det enkelt att ta nästa steg

För att stötta studenter och medarbetare hela vägen till en docentur har Linköpings universitet och Region Östergötland samlat en rad insatser. Tillsammans har vi etablerat ett koncept som kallas Från student till docent. Konceptet är en sammanställning av forskarmöjligheter sorterade efter var i din akademiska karriär du befinner dig.

För dig som studerar vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet finns:

 • Stipendier för studerande vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet

För dig som har avlagt en läkarexamen finns:

 • Forskningstid vid AT-tjänst
 • ALF-stöd till klinisk doktorand med prekliniskt avhandlingsarbete
 • ALF-medel för nydisputerade läkare
 • ALF forskartjänst (50%)
 • Forskningstid under ST
 • ALF-stöd för heltidsforskning som postdoktor vid annat universitet
 • Kliniska forskarbefattning med 30% forskning och undervisning)

För dig med annat legitimerat vårdyrke eller annan examen finns:

 • Forskningsstöd för odisputerade anställda i Region Östergötland med legitimerade vårdyrken
 • Forskningsstöd till disputerade anställda i Region Östergötland med legitimerade vårdyrken
 • Stöd för universitetsanställda vid Medicinska fakulteten (BKV och HMV) med legitimerade vårdyrken
 • Forskningsstöd för anställda i Region Östergötland med naturvetenskaplig eller annan examen
 • Klinisk forskarbefattning med 30% forskning och undervisning

Praktisk information om ansökningar

Ansökningshandlingar för alla medel som listas i Från student till docent finns på Region Östergötlands forskningsportal Researchweb.

 

Ett koncept för alla som vill forska
När konceptet startade var det först inriktat mot läkarstuderande och läkare med forskningsintresse. Snart vidgades konceptet för fler yrkeskategorier. 2010 knöts personer inom legitimerade vårdyrken till konceptet och i dag omfattar det alla yrkeskategorier. En del medel fanns redan i bruk och andra inslag i konceptet var helt nya. Sedan några år kan även personer med naturvetenskaplig eller annan examen söka bidrag ur Från student till docent.

Innehåller två spår beroende på examen
De olika beståndsdelarna i programmet Från student till docent utgör en trappa, där forskningsintresserade studenter och forskningsaktiva medarbetare kan ta sig vidare steg för steg i sin forskarkarriär. Redan under din grundutbildning finns det stipendier att söka. Efter examen kan du söka medel beroende på din inriktning.