Region Östergötland Forskare med pipett i handen

Karriär inom forskning

I Region Östergötland arbetar ungefär 1 000 medarbetare med forskarkompetens. Många enheter bidrar till att höja den siffran genom ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete.

Att erbjuda möjlighet att forska är viktigt för att tillvarata alla medarbetares engagemang och problemlösningsförmåga och på så vis förbättra den kliniska vardagen på ett strukturerat och kontrollerat sätt.

Nyfikenhet och arbetsglädje bidrar till utveckling

Vi ser att forskning och utveckling stimulerar till lärande, en mer lustfylld arbetssituation och bidrar till både personlig utveckling och en högre kvalitet på arbetsplatsen. Därför har Region Östergötland en bred infrastruktur för att främja forskning och utveckling i vår organisation. I Region Östergötland är många sjuksköterskor disputerade och många väljer också att forska under en del av sin arbetstid. En väg är möjligheten att bli universitetssjuksköterska med forskning i tjänsten under tre år.

Hos oss finns möjligheterna 

Tillsammans med Linköpings universitet erbjuder vi våra forskare ett brett stöd så att de kan ägna sig åt att skapa ny kunskap och nya upptäckter. Några exempel på Region Östergötlands satsningar för dig som vill forska är:

  • I ledningsstaben i Region Östergötland finns forskningsstrategiska enheten som jobbar med att strategiskt utveckla FoU inom Region Östergötland, i nära samarbete med Linköpings universitet. Enheten administrerar även forskningsmedel. Det finns flera olika typer av bidrag för den som vill börja eller fortsätta att forska, även inom omvårdnad.
  • "Från student till docent" som är ett koncept med insatser som ska möjliggöra för studenter och medarbetare att skapa sig en karriär inom forskning. Här ingår till exempel befattningar som förenar kliniskt arbete med möjlighet att bedriva forskning. Programmet innehåller särskilda insatser för medarbetare med legitimerade vårdyrken.

 

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

Forskningshandläggare, Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post

Denna webbplats