Region Östergötland

Medicinska fackbibliotek

Student söker i databas på bibliotek

De medicinska biblioteken i Region Östergötland är i dag omorganiserade från att ha varit länsdelsbundna till att serva hela regionen och det finns två bibliotek; ett på Vrinnevisjukhuset och ett på Motala lasarett.

Vårt uppdrag är att göra forskning, kunskap och evidens tillgänglig för regionens medarbetare. Hos oss kan du bland annat få hjälp med kompetensutveckling, informationssökning och referenshantering såsom sökning i databaser, att beställa artiklar, hantera referenser, att söka och låna böcker, medicinska e-böcker, bevakning av e-tidskrifter med mera. 

Vi erbjuder handledning och kurser i informationssökning, sökhjälp och möjlighet att boka en bibliotekarie för individuell handledning. Hör av dig till oss för att boka tid eller besök ditt närmaste bibliotek. Vi kommer gärna till din arbetsplats och berättar om vårt bestånd och tjänster.

De medicinska e-resurserna består av nedanstående medicinska referensdatabaser, fulltextdatabaser, e-tidskrifter och e-böcker. De ar fritt tillgängliga för medarbetarna via regionens intranät.

Referensdatabaser

Amed

Sjukgymnastik, arbetsterapi, rehabilitering.

Cinahl

Omvårdnad.

Discovery Service

Samsök - söker i 4 databaser och bland våra tidskrifter samt e-böcker samtidigt.

Medline

 Medicin, odontologi, vårdvetenskap.

PsycINFO

Psykisk hälsa och beteendevetenskap.

 

Medicinsk söktjänst 

ClinicalKey

ClinicalKey är en medicinsk databas med över 1 000 medicinska e-böcker, 600 vetenskapliga tidskrifter, 500 evidensbaserade kliniska översikter, läkemedelsinformation, filmer och i Multimedia bilder som kan användas i presentationer i PP.

Information om appen

Frågor och svar om ClinicalKey

Beslutsstöd

UpToDate 

En omfattande evidensbaserad medicinsk fulltextdatabas för frågor om diagnos och behandling.

Sök i e-tidsskrifter i Discovery 

E-tidskrifter

Alfabetisk sökfunktion för elektroniska prenumerationer av vetenskapliga tidskrifter samt en stor mängd fria tidskrifter inom olika ämnesområden. Innehåller drygt 2 000 titlar inom ämnesområdet Health Science. 

 

EBM - Evidensbaserad medicin

Cochrane Library

Systematiska översikter (Cochrane Systematic Reviews), kliniska prövningar (Cochrane Trials), övriga litteraturöversikter (DARE), metodstudier (Cochrane Methodology Register), teknologiska utvärderingar (Health Technological Assessment Database) och ekonomiska utvärderingar (NHS Economic Evaluations Database).

 

OT-seeker

Gratis referensdatabas. Innehåller cirka 16 000 randomiserade studier, systematiska översikter och guidelines inom arbetsterapi.

PEDro

Gratis referensdatabas. Innehåller cirka 7 000 randomiserade studier och systematiska översikter inom fysioterapi.


SBU 

 

Statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens metoder för att få bättre beslutsunderlag för vilken sjukvård som ska bedrivas.

 

E-resurser online

SveMed+

Nordiskt material på engelska, svenska, danska och norska.
Uppdateras inte sedan sedan januari 2020!

MeSH

Hjälpmedel för att översätta svenska sökord till engelska MeSH-termer.

Micromedex

En läkemedelstjänst från Truven Health Analytics.

 

Standarder

 
e-nav

Standarder med hemvist i SS (svensk standard), SS-EN (europastandarder), ISO och IEC (globala standarder). 

Kontakt

Bild på Maria Börjesson

Maria Börjesson

Bibliotekarie, västra länsdelen

010-104 75 06

e-post

Bild på Per Wedell

Per Wedell

Bibliotekarie, östra länsdelen

010-104 30 82

e-post

Andra webbplatser