Region Östergötland

Forskarservice

Forskare tittar i mikroskop

För att serva våra forskare på bästa sätt erbjuder vi i samarbete med universitetet en rad tjänster, stödverksamheter och samlad utrustning med tillhörande kompetenser.

Verksamheterna inom Core Facility har funnits olika länge och utvecklas ständigt. Det övergripande målet för verksamheterna är bland annat att:

 • stärka samverkan mellan  preklinisk och klinisk forskning.
 • sköta investeringar i avancerad apparatur som kan nyttjas av alla i organisationen.
 • utbilda användare och ta hand om den gemensamma utrustning som finns.
 • följa och årligen rapportera hur stödet och investeringarna används.

Gemensam forskarservice

 1. Forum Östergötland
 2. Biobanksfaciliteten
 3. Core Facility med:
 • Cellkärnan
 • Flödesenheten
 • Masspektrometrienheten
 • Mikroskopienheten

Vid Linköpings universitet finns också Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR) som administrerar och sköter samtliga anläggningar för försöksdjur. 

Scapis biobank

I SCAPIS-studien undersöktes drygt 5 000 deltagare i Linköping. Delar av de blod- och urinprover som togs på deltagarna i studien finns lagrade i en lokal provsamling i Linköping.