Region Östergötland

Stipendier för ukrainska forskare 2022

Forskare med pågående projekt kan söka stipendier för ukrainska forskare som lämnat Ukraina och kommit till Sverige under 2022. Stipendiet syftar till att stödja karriärutveckling för doktorander och nydisputerade ukrainska medborgare verksamma inom medicinsk forskning.

Behörighet söka

Forskare med pågående projekt finansierat av Forsknings-ALF i Östergötland kan söka stipendium för ukrainska doktorander och nydisputerade som är verksamma inom medicinsk forskning. Den ukrainska forskaren ska ha beretts forskningsplats vid Linköpings universitet under projekttiden och ha uppehållstillstånd från Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet.

Finansiering och tidsperiod

Bidraget beviljas för 1 år och betalas ut kvartalsvis som ett personligt stipendium till den ukrainska forskaren, dock som längst till 31 december 2023.

Ansökan kan skickas in under hela 2022 och projektet ska starta senast 2023.

Region Östergötland erbjuder finansiering med stipendium enligt följande:

  • Doktorand 24 000 kr/ månad
  • Nydisputerad 28 000 kr/ månad

Ansökan

Ansökan skrivs med nedanstående rubriker som mall.

Sökande:

  • Namn på huvudsökande för pågående projekt i Forsknings-ALF
  • Projektets diarienummer

Söker för:

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Roll i projektet
  • Stipendiets förväntade bidrag till forskarens karriärutveckling
  • Bankkontouppgifter i svensk bank för utbetalning av stipendium till forskaren som stipendiet avser
  • Till ansökan bifogas CV för den som stipendiet avser samt intygande om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet (kopia av UT-kort).

Ansökningar skickas med e-post till ALF-kansli@regionostergotland.se – märk ämnesraden "Ukraina" – och behandlas löpande i den ordning de kommer in.