Region Östergötland

Forskningsmedel att söka

Forskning

Här hittar du information om de forskningsmedel som kan sökas inom Region Östergötland. Ansökan görs i forskningsportalen Researchweb, där du också kan läsa mer om varje forskningsmedel.

Forsknings-ALF

Utlysningen riktar sig till dig som är disputerad och anställd i Sydöstra sjukvårdsregionen eller vid Linköpings universitet. Syftet med medlen är att stimulera till klinisk forskning med hög kvalitet som utförs i Sydöstra sjukvårdsregionen och som utgår från Linköpings universitet.

Ansökningsperiod: 1 januari-14 februari klockan 14.00.

Information om utlysning av Forsknings-ALF 

Från student till docent

Från student till docent syftar till att stödja akademisk karriärutveckling för medarbetare i Region Östergötland och studenter vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Ansökan om forskningsmedel söks utifrån akademisk nivå. Det finns också anslag att söka för internationellt forskningsutbyte.

Steg 1 – Forskningsförberedande stipendium för student

Ansökningsperiod: 15 december 2021 – 1 februari 2022 klockan 14.00.

Steg 2 – Forskningstid för doktorand i antagningsprocess

Ansökningsperiod: Öppen utlysning

Steg 3 – Forskningstid för doktorand

Ansökningsperiod: 14 april – 1 juni klockan 14.00

Steg 4 – Forskningstid för disputerad

Ansökningsperiod: 14 april – 1 juni klockan 14.00

Steg 5 – Forskningstid för docent

Ansökningsperiod: 14 april – 1 juni klockan 14.00

Internationellt forskningsutbyte

Ansökningsperiod: 14 april – 1 juni klockan 14.00

Information om utlysningar av Från Student till docent 

Stipendier

Forsknings- och stipendieförvaltningen inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten förvaltar och utlyser bidrag från donerade medel för medicinsk forskning och studier. Samtliga anställda inom Region Östergötland och/eller Medicinska fakulteten kan söka och beviljas medel, enligt de kriterier och anställningsförhållanden som finns angivet för respektive stipendium. Vissa stipendier riktar sig även till studerande och personer med släktrelation till donatorn.

Ansökningsperiod: 1 september – 1 oktober klockan 14.00.

Information om utlysning av stipendier 

FORSS

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling inom kliniska patientnära områden. FORSS riktar sig till dig som är anställd i Region Jönköping, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University eller Linnéuniversitetet.

En viktig princip för FORSS är att FoU-verksamhet ska bidra till att skapa samarbeten över länsgränserna i regionen, mellan såväl klinisk verksamhet som lärosäten. Projekt som innebär tydlig och utvecklad samverkan över länsgränserna prioriteras därför och minst två län ska vara representerade i projekt som beviljas anslag från FORSS.

Ansökningsperiod 1: 1 mars 1 april klockan 14.00.
Ansökningsperiod 2: 1 september – 1 oktober klockan 14.00.

Information om utlysning av FORSS 

Internationell gästforskare

Ansökningsperiod Gästforskare: 14 april – 1 juni.

Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare

Ansökningsperiod ST-läkare: 22 februari – 1 juni.

Information om utlysningar

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

Forskningshandläggare, Från student till docent och stiftelser

010-103 12 70

070-39 31 270

e-post

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

Forskningshandläggare, Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

Forskningsstrateg/FORSS-koordinator, Från student till docent

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Bild på Janna Skagerström

Janna Skagerström

Forskningsstrateg, Från student till docent

010-103 68 92

070-320 63 84

e-post

Andra webbplatser