Region Östergötland

Forskningsmedel att söka

Tjej tittar i mikroskop

Här hittar du information om de forskningsmedel som kan sökas inom Region Östergötland. Ansökan görs i forskningsportalen Researchweb, där du också kan läsa mer om varje forskningsmedel.

Forsknings-ALF

Utlysningen riktar sig till dig som är disputerad och anställd i Sydöstra sjukvårdsregionen eller vid Linköpings universitet. Syftet med medlen är att stimulera till klinisk forskning med hög kvalitet som utförs i Sydöstra sjukvårdsregionen och som utgår från Linköpings universitet.

Ansökningsperiod: 1 januari-15 februari klockan 14.00.

Information om utlysning av Forsknings-ALF 

Från student till docent

Från student till docent är ett koncept för att stödja akademisk karriärutveckling för medarbetare i Region Östergötland. 

Nu gör vi om Från student till docent!

Vi vill underlätta för forskningsintresserade studenter och medarbetare att söka forskningsmedel. Nyheter från och med 2021 är att den som ansöker om forskningsmedel inom konceptet Från student till docent väljer ingång enbart utifrån sin akademiska nivå. Tidigare har det funnits olika typer av medel att söka och många olika utlysningar och regelverk har förekommit. Det nya systemet ska underlätta för den sökande som inte behöver sätta sig in i regelverk för olika medel.

Från år 2021 kommer följande medel att ingå i Från student till docent: 
Steg 1 – Stipendium för forskningsförberedande tid för student
Steg 2 – Forskningstid för blivande doktorand
Steg 3 – Forskningstid för doktorand
Steg 4 – Forskningstid för disputerad
Steg 5 – Forskningstid för docent

Dessutom finns medel att söka för internationell forskningsvistelse. 

Mer information kommer inom kort! 

Information om utlysningar av Från Student till docent 

Stipendier

Forsknings- och stipendieförvaltningen inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten förvaltar och utlyser bidrag från donerade medel för medicinsk forskning och studier. Samtliga anställda inom Region Östergötland och/eller Medicinska fakulteten kan söka och beviljas medel, enligt de kriterier och anställningsförhållanden som finns angivet för respektive stipendium. Vissa stipendier riktar sig även till studerande och personer med släktrelation till donatorn.

Ansökningsperiod: 1 september-1 oktober klockan 14.00.

Information om utlysning av stipendier 

FORSS

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling inom kliniska patientnära områden. FORSS riktar sig till dig som är anställd i Region Jönköping, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University eller Linnéuniversitetet.

En viktig princip för FORSS är att FoU-verksamhet ska bidra till att skapa samarbeten över länsgränserna i regionen, mellan såväl klinisk verksamhet som lärosäten. Projekt som innebär tydlig och utvecklad samverkan över länsgränserna prioriteras därför och minst två län ska vara representerade i projekt som beviljas anslag från FORSS.

Ansökningsperiod 1: 1 mars-1 april klockan 14.00.
Ansökningsperiod 2: 1 september-1 oktober klockan 14.00.

Information om utlysning av FORSS 

Övriga forskningsmedel i Region Östergötland

Inom Region Östergötland finns även forskningsmedel att söka för:

  • Gästforskare
  • Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare

Ansökningsperiod Gästforskare: 1 mars-1 april klockan 14.00.
Ansökningsperiod ST-läkare: 1 februari-1 april klockan 14.00.

Information om utlysning av övriga forskningsmedel 

Ansök via Researchwebb

Ansökan om forskningsmedel inom Region Östergötland görs digitalt via forskningsportalen Researchweb.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

Forskningshandläggare, Från student till docent och stiftelser

010-103 12 70

e-post

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

Forskningshandläggare, Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

Forskningsstrateg/FORSS-koordinator

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Bild på Janna Skagerström

Janna Skagerström

Forskningsstrateg, Från student till docent

010-103 68 92

070-320 63 84

e-post

Andra webbplatser