Region Östergötland

Forskningsmedel att söka

Tjej tittar i mikroskop

Här hittar du kort information om de forskningsmedel som kan sökas inom Region Östergötland och vilka ansökningstider som gäller. Ansökan görs i forskningsportalen Researchweb, där du också kan läsa mer om varje forskningsmedel.

Forsknings-ALF

Utlysningen riktar sig till dig som är disputerad och anställd i Region Östergötland eller vid Linköpings universitet. Syftet med medlen är att stimulera till klinisk forskning med hög kvalitet som utförs i Sydöstra sjukvårdsregionen och som utgår från Linköpings universitet. Information om utlysning av Forsknings-ALF 2021

FORSS

Utlysningen riktar sig till dig som är disputerad och anställd i Region Östergötland eller vid Linköpings universitet. Syftet med medlen är att stimulera till klinisk forskning med hög kvalitet som utförs i Sydöstra sjukvårdsregionen och som utgår från Linköpings universitet.

Forskning- och utvecklingsprojekt som har relevans för kliniskt patientnära områden kan söka anslag från FORSS. Det kan gälla alla tänkbara aspekter av människors hälsa och även populationsinriktade projekt. Minst två län i FORSS-regionen ska vara representerade i projekt som beviljas anslag. Projekt som innebär en tydlig och utvecklad samverkan över länsgränserna prioriteras.

Stipendier

Forsknings- och stipendieförvaltningen inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten förvaltar och utlyser bidrag från donerade medel för medicinsk forskning och studier. Samtliga anställda inom Region Östergötland och/eller Medicinska fakulteten kan söka och beviljas medel, enligt de kriterier och anställningsförhållanden som finns angivet för respektive stipendium. Vissa stipendier riktar sig även till studerande och personer med släktrelation till donatorn.

Från student till docent

Från student till docent är ett koncept som Region Östergötland tillsammans med Linköpings universitet arbetat fram för att hjälpa medarbetare i sin akademiska karriär och utveckling. Forskningsmedlen är uppdelade efter sökandes yrkeskategori och akademisk nivå:

Medarbetare med legitimerad vårdutbildning, läkarutbildning

 • Forskningstid vid AT-tjänst
 • Forskningstid vid ST-tjänst
 • ALF-stöd till klinisk doktorand
 • ALF-medel för nydisputerad läkare
 • ALF-medel till klinisk forskarbefattning
 • ALF-stöd för heltidsforskning som postdoktor vid annat universitet 

Medarbetare med legitimerad vårdutbildning, exklusive läkarutbildning

 •  Forskningsstöd för icke disputerad
 •  Forskningsstöd för disputerad
 •  Stöd för universitetsanställda
 •  Klinisk forskarbefattning

Medarbetare med magisterexamen, exklusive legitimerad vårdutbildning

 • Forskningsstöd för regionsanställda med magisterexamen, exklusive legitimerade vårdyrken. 

Fler forskningsmedel i Region Östergötland

Inom Region Östergötland finns även forskningsmedel att söka inom följande områden:
• Resebidrag
• Gästforskare
• Patientsäkerhetsforskning
• Forskningstid i primärvården och rehabiliteringsorganisationen

Ansökningsperioder

Region Östergötland har fyra ansökningsperioder för olika forskningsmedel och finansiärer. Mer information om ansökningstiden för respektive forskningsmedel finns i Researchweb.

Tänk på att ansökan tas emot från ansökningsperiodens start och går att redigera till ansökningsperiodens slut.

Period 1: 1 januari- 13 februari

Forsknings-ALF

Period 2: 1 mars-1 april

Från student till docent
FORSS
Resebidrag
Gästforskare

Period 3: 1 maj- 1 juni

Från student till docent
Patientsäkerhetsforskning
Forskningstid i primärvården och rehabiliteringsorganisationen

Period 4: 15 augusti/1 september-1 oktober

Forsknings-ALF
FORSS
Stipendier

Ansök via Researchwebb

Ansökan om forskningsmedel inom Region Östergötland görs digitalt via forskningsportalen Researchweb.

 

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare Stipendier och Från student till docent

010-103 12 70

e-post

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

FoU-handläggare Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

FoU-handledare FORSS

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Andra webbplatser