Landstinget i Östergötland

Kliniska prövningar i vården

Pricktest på huden

Nya mediciner eller behandlingar går igenom rigorösa tester för att vara säkra och effektiva innan de tas i bruk. Sådana tester kallas för kliniska prövningar.

Sjukvården och industrin i samarbete

Kliniska prövningar kan göras för att studera effekten av läkemedel eller medicinteknisk utrustning. Prövningarna kan vara initierade av medarbetare i Region Östergötland eller av externa företag.  Beroende på typen av samarbete och vilka aktörer som deltar kan studierna drivas med eller utan ersättning från företag. I andra fall är prövningarna både initierade och finansierade av företag som regionen samarbetar med.

Studier av läkemedel och medicinsk teknik

Under kalenderåret 2012 genomfördes totalt 173 kliniska prövningar i Region Östergötland. Det är en stor ökning från året innan då vi genomförde 111 kliniska prövningar.

  • 122 av dessa var läkemedelsprövningar, varav 74 procent var industriinitierade med ersättning från företag.
  • 51 studier var medicintekniska prövningar, varav 41 procent var industriinitierade med ersättning från företag.

Bra att känna till: Uppgifterna är inte heltäckande. Siffrorna baseras på data ur den årliga FoU-sammanställningen och uppskattningsvis har därför fler studier genomförts än de som redovisas här.

 

Antal kliniska prövningar genomförda i Region Östergötland under 2015

Diagrammets staplar visar följande. Blå staplar: Prövningar initierade av Region Östergötland med ersättning från företag. Röda staplar: Prövningar initierade av Region Östergötland utan ersättning från företag. Gröna staplar: Prövningar initierade av industrin med ersättning från företag.

Diagrammets staplar visar följande. Blå staplar: Prövningar initierade av Region Östergötland med ersättning från företag. Röda staplar: Prövningar initierade av Region Östergötland utan ersättning från företag. Gröna staplar: Prövningar initierade av industrin med ersättning från företag.

Kontakt

Bild på Eva Eriksson

Eva Eriksson

Innovationsrådgivare

010-103 05 73

0722-01 12 79

e-post

Bild på Ditte Pehrsson-Lindell

Ditte Pehrsson-Lindell

Vårddirektör, biträdande regiondirektör

010-103 46 85

0705-70 00 19

e-post