Region Östergötland

Koll på astman hemifrån

Koll på astma via en app

Med ny digital teknik kan kroniska sjukdomar övervakas hemifrån och patienterna får en bättre kontroll på sin behandling. Nu provar 50 astmapatienter i Boxholm att mäta sina värden hemifrån.

Från sin dator kan Cecilia Lago, astma-kolsjuksköterska på Vårdcentralen Boxholm, överblicka hur 50 patienter i kommunen mår i sin astma. Färgerna grönt, gult och rött signalerar statusen från deras senaste andningsmätningar hemifrån som de gjort med en trådlös spirometer.
– Vi kan följa ett ökat antal patienter på det här sättet och sätta in anpassade behandlingar utifrån deras mående. Studiedeltagarna kan själva reagera på förändringar, ändra medicineringen och ställa frågor till mig i en chatt, säger Cecilia Lago.

Hemmätningarna, som kallas egenmonitorering, är ett nytt arbetssätt som vårdcentralen provar i en pilotstudie. Om det faller väl ut kan det erbjudas till många fler astmapatienter i regionen.

– Vi tycker det är ett jättebra sätt att arbeta så att fler får kontrollera sin astma hemifrån. Men vi tror inte att det passar alla, och det är viktigt att prova ut vilka som kan ha nytta av det, säger Cecilia Lago.

Studiedeltagaren Mats Andersson gör två utandningar i den trådlösa spirometer hemma i Malexander och så är det klart. Mätningen är lagrad i appen. Samtidigt blir värdena synliga för astmasjuksköterskan på vårdcentralen i Boxholm.
– Jag är väldigt nöjd med att ha spirometer hemma och kunna registrera mätningarna i min iphone där jag har alla värden sparade och kan gå tillbaka och titta, säger han.

Mats Andersson har astma och mäter sina värden hemifrån sedan två månader. Som pensionerad läkare följer han mätresultaten med ett extra intresse. Den friska luften från tallskogen i Malexander förbättrar hans astma.
– Det är intressant att följa hur astman utvecklas över tid. Jag kan se effekten av olika medicindoser, till exempel försöker jag nu minska på kortison. Jag tycker också att det känns bra att veta att värdena finns sparade i appen och kan visas om jag plötsligt skulle hamna på sjukhus.

Deltagarna i alla åldrar har varit på en informationsträff på vårdcentralen inför starten. De har fått hem ett kit med spirometern som kopplas till två appar. Man behöver ha en smartphone, dator eller padda och ett mobilt bank-id att logga in med, sedan kör man igång. Mätningen visar hur mycket luft patienten får ut på en sekund. Patienterna får också svara på några korta frågor om sin hälsa som räknas in i mätresultatet.

– Det här är ett sätt att komma ifrån rutinmässiga kontroller som sker bara för att det gått ett år. Nu kan vi göra bedömningar när patienter behöver det och spara tiderna till det, säger Cecilia Lago.

Astma är en sjukdom som går att påverka effektivt med egenvård och läkemedel. Då är chansen god att slippa jobbiga sjukdomsskov. Men vårens pollensäsong är alltid en svår tid när många söker vårdcentralen samtidigt. Som patient är det en fördel att lära sig om astma, som man gör genom egenmonitoreringen. Chatten är bemannad två dagar i veckan. Om deltagarna får akuta besvär med sin andning ska de kontakta vården som vanligt.

Text: Maria Carlqvist. foto: Alfred Rombo

 

Med digital teknik kan patienter mäta sina värden hemma och skicka in till vården. I dagsläget kan patienter som har diabetes, kol, hjärtsvikt, högt blodtryck eller astma prova egenmonitorering. Region Östergötland har börjat införa tjänsten på flera vårdcentraler och mottagningar i länet och är en av de regioner som kommit långt i utvecklingen. Genom egenmonitorering kan vården följa fler patienter med tätare kontroller och patienterna kan delta aktivt i behandlingen.