Region Östergötland

Hjälp till gravida att hålla blodsockret

Hjälp till gravida att hålla blodsockret

Diabetes hos gravida ökade kraftigt när Socialstyrelsen införde nya riktlinjer. Nu ska forskare vid LiU tillsammans med mödrahälsovården testa ett nytt, digitalt sätt att hjälpa gravida med blodsockernivåerna.

– Det finns många vinster i att fler kan förbättra sina blodsockervärden under graviditeten. Och det minskar belastningen i vården, säger Caroline Lilliecreutz, docent och överläkare inom mödrahälsovården i Region Östergötland.
Socialstyrelsens nya gränsvärden för graviditetsdiabetes från 2015 ledde till att antalet fall mer än fördubblades. På grund av pandemin återgick dock Region Östergötland till gamla riktlinjer. Diabetesvård kräver mätningar av blodsockernivåer, fysiska besök och telefonkontakter samt uppföljningar initialt en gång i veckan.

– Det tar mycket tid och samordning i vården. Patienterna behöver också hjälp med att ändra sina kost- och motionsvanor. De resurserna hade vi inte när pandemin slog till, säger Caroline Lilliecreutz. Nu vill vi testa nya, digitala metoder. Men vi vill ha forskning bakom metoderna innan vi inför dem.

– Detta kan bli ett sätt för vården och patienten att ha kontakt utan att behöva ringa varandra, tillägger Simona Chisalita, överläkare på endokrinkliniken.
Marie Löf, professor vid Linköpings universitet, har inom MoBILE-programmet specialiserat sin forskning på att utveckla användarvänliga, digitala lösningar (appar till bland annat mobiltelefoner) för att förebygga viktuppgång hos mödrar och barn.

Appen Healthy Moms hjälper kvinnorna att ändra beteenden, till exempel genom dokumentation av vikt, mat och rörelse. Appen ger också tips på recept och motion. En liknande digital plattform ska nu testas i ett tvåårigt forskningsprojekt med gravida som har diabetes, med start i mars 2022.

– Den ska likna Healthy Moms, men med ett särskilt spår för diabetes. Spännande, för mig som forskare inom e-hälsa. Tidigare projekt har handlat om att förebygga fetma och viktuppgång, inte om behandling. Kvinnorna rapporterar sina blodvärden genom appen i mobiltelefonen. Vårdgivaren får överblick och kan göra prioriteringar, säger Marie Löf.

Text: Ulrik Svedin, foto: Emma Busk Winquist

Studien görs i samarbete med Kalmar och Jönköping, inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Den finansieras med drygt tre miljoner kronor från Vetenskapsrådet, FORSS samt Strategiska forskningsområdet för vårdvetenskap genom Karolinska institutet.