Region Östergötland

Om tidningen Forskning & utveckling

Christian läser senaste numret av Forskningstidningen

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Linköpings universitet och Region Östergötland. Här presenterar vi spännande forskning och innovativt utvecklingsarbete ur våra verksamheter.

Region Östergötland och universitetet har ett gemensamt uppdrag i att bedriva medicinsk forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvården. En del i det uppdraget är att sprida kännedom om våra verksamheter och forskningsområden.

Tidningen är en populärvetenskaplig tidskrift där vi lyfter aktuella forskningsrelaterade frågor i form av reportage, personporträtt, krönikor, artiklar och kortnyheter. Se senaste årens nummer finns i pdf-version i högerspalten. Önskar du tillgång till äldre nummer är du välkommen att kontakta oss.

Här hittar du tidningen i digitalt blädderformat > > >

Vill du prenumerera på tidningen?

Om du önskar få tidningen utskickad till en adress kan du anmäla dig som prenumerant via ett formulär här på webben.

Vem får tidningen i dag?

Tidningen distribueras till forskare, kliniker, tjänstemän och beslutsfattare i hela sydöstra sjukvårdsregionen, vilken omfattar Östergötland, Jönköpings och Kalmar län.

Redaktionskommitté:

  • Hanna Agardh, kommunikatör, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
  • Anders Fridberger, professor, Linköpings universitet
  • Maria Jenmalm, institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet
  • Karin Söderlund Leifler, Linköpings universitet
  • Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland

Grafisk form: Content Innovation, Stockholm

Upplaga: 6 000 exemplar.

Utgivning: Två gånger per år (ett nummer 2020). Preliminärt i slutet av oktober och maj. Publiceras i e-magasinverktyget Zmags online via Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet och i pappersform.