Region Östergötland

Om tidningen Forskning & utveckling

Christian läser senaste numret av Forskningstidningen

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Linköpings universitet och Region Östergötland. Här presenterar vi spännande forskning och innovativt utvecklingsarbete ur våra verksamheter.

Region Östergötland och universitetet har ett gemensamt uppdrag i att bedriva medicinsk forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvården. En del i det uppdraget är att sprida kännedom om våra verksamheter och forskningsområden.

Tidningen är en populärvetenskaplig tidskrift där vi lyfter aktuella forskningsrelaterade frågor i form av reportage, personporträtt, krönikor, artiklar och kortnyheter. Se senaste årens nummer finns i pdf-version i högerspalten. Önskar du tillgång till äldre nummer är du välkommen att kontakta oss.

Här hittar du tidningen i digitalt blädderformat > > >

Vill du prenumerera på tidningen?

Tryckta exemplar kan beställas av Maria Carlqvist på telefon 010-103 76 28. Om du önskar få tidningen utskickad till en adress kan du anmäla dig som prenumerant via ett formulär här på webben.

Vem får tidningen i dag?

Tidningen distribueras till forskare, kliniker, tjänstemän och beslutsfattare i hela sydöstra sjukvårdsregionen, vilken omfattar Östergötland, Jönköpings och Kalmar län.

Redaktör: Maria Carlqvist, kommunikationsenheten, Region Östergötland.

Redaktionskommitté:

  • Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland
  • Karin Söderlund Leifler, Linköpings universitet
  • Maria Jenmalm, institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet
  • Johan Jäger, kommunikatör, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Grafisk form: Content Innovation, Stockholm (2016)

Upplaga: Cirka 6 000 exemplar, varierar beroende på behov och tema.

Utgivning: Två gånger per år. Preliminärt i slutet av oktober och maj. Publiceras i e-magasinverktyget Zmags online via Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet och i pappersform.