Tidningen Forskning & utveckling

Läs reportaget Med världen som arbetsfält

Med världen som arbetsfält

Läs reportaget ur det senaste numret av tidningen Forskning & utveckling.

Läs mer 

Läs reportaget om Bättre behandlingar på spåren

Bättre behandlingar på spåren

Läs reportaget ur det senaste numret av tidningen Forskning & utveckling.

Läs mer 

Läs artikeln om Hjärnans immuncell - en länk mellan inflammation och depression

Hjärnans immuncell - en länk mellan inflammation och depression

Läs reportaget ur det senaste numret av tidningen Forskning & utveckling.

Läs mer 

 Om tidningen 

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Linköpings universitet och Region Östergötland. Här presenterar vi spännande forskning och innovativt utvecklingsarbete ur våra verksamheter.

Region Östergötland och universitetet har ett gemensamt uppdrag i att bedriva medicinsk forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvården. En del i det uppdraget är att sprida kännedom om våra verksamheter och forskningsområden.

Tidningen är en populärvetenskaplig tidskrift där vi lyfter aktuella forskningsrelaterade frågor i form av reportage, personporträtt, krönikor, artiklar och kortnyheter. Läs mer om tidningen >>>

 • AFA-medel för att utvärdera sjukvårdsledning under pandemin

  Carl-Oscar Jonson, Katastrofmedicinskt centrum i Region Östergötland, får 668 000 kronor från AFA Försäkringar för att undersöka hur särskild sjukvårdsledning på regional nivå i Östergötland har arbetat under covid-19-pandemin. Syftet är att öka kunskapen om organisation av sjukvårdsarbete i händelse av kris.

  16 september 2020


 • Unik fotonräknande datortomograf till CMIV

  Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, Linköpings universitet, är först i världen med att installera en helt ny typ av datortomograf i klinisk miljö, med väsentligt högre upplösning och avsevärt mindre stråldoser för patienten.

  4 september 2020


 • Parkinson engagerar både patient och närstående

  Uppgiften att hantera Parkinsons sjukdom i vardagslivet involverar både personen som drabbats och dennes partner. Det ses som ett gemensamt ansvar som engagerar dem båda, visar sjuksköterskan Carina Hellqvists avhandling.

  18 augusti 2020