Tidningen Forskning & utveckling

Håll koll på astma hemifrån via app

Koll på astma hemifrån

Läs reportaget ur det senaste numret av tidningen Forskning & utveckling. 

 

Hjälp till gravida att hålla blodsockret

Hjälp till gravida att hålla blodsockret

Läs reportaget ur det senaste numret av tidningen Forskning & utveckling.

 

Hela vårdcentralen samarbetar om psykisk ohälsa

Hela vårdcentralen samarbetar om psykisk ohälsa

Läs reportaget ur det senaste numret av tidningen Forskning & utveckling. 

 

 Om tidningen 

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Linköpings universitet och Region Östergötland. Här presenterar vi spännande forskning och innovativt utvecklingsarbete ur våra verksamheter.

Region Östergötland och universitetet har ett gemensamt uppdrag i att bedriva medicinsk forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvården. En del i det uppdraget är att sprida kännedom om våra verksamheter och forskningsområden.

Tidningen är en populärvetenskaplig tidskrift där vi lyfter aktuella forskningsrelaterade frågor i form av reportage, personporträtt, krönikor, artiklar och kortnyheter. Läs mer om tidningen >>>

 • Världsunikt test av stamcellsbehandling vid bensår

  I en världsunik studie ska sårmottagningen på Brännskadecentrum testa att behandla patienter med svårläkta bensår med stamceller. – Om studien faller väl ut skulle det hjälpa många patienter med svårläkta sår och på sikt innebära en revolution för brännskadevården, säger Folke Sjöberg, professor och överläkare vid Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping.

  22 november 2022


 • Viktig kunskap om tidigt födda barn i ny avhandling

  Mycket för tidigt födda barn som får ett tillskott av en typ av levande bakterier kan påverkas positivt i sin utveckling genom en bättre tillväxt av huvudet. Det visar en avhandling av Erik Wejryd, överläkare på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

  10 november 2022


 • Alla vinner när sköra äldre får stöd

  Både den enskilde och samhället tjänar på att de sköraste äldre patienterna fångas upp och får anpassad hjälp, visar distriktsläkaren Magnus Nord i sin forskning.

  7 november 2022