Region Östergötland

Öppna föreläsningar

I föreläsningsserien Forskning i framkant berättar några av våra forskningsprofiler om det senaste inom sina områden på ett lättillgängligt språk. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Hösten 2020 kommer föreläsningarna att hållas digitalt.

Föreläsningarna arrangeras tillsammans med den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet sex gånger per år. De hålls alltid på torsdagar, klockan 16.30-17.30 i Hugo Theorell-salen, norra entrén, på Universitetssjukhuset i Linköping.  På grund av rådande pandemi kommer höstens föreläsningar att hållas digitalt.

22 oktober: Reumatisk sjukdom – när kroppseget tolkas som främmande

När immunförsvaret riktas mot kroppsegen vävnad finns risk för utveckling av reumatisk sjukdom. Under senaste åren har förståelsen av sambanden mellan miljöfaktorer och ärftlighet för risk att insjukna i till exempel ledgångsreumatism eller systemisk lupus erytematosus (SLE) ökat markant. Dagens behandlingar är mer individanpassade och prognosen för många med reumatisk sjukdom är idag god.

Varmt välkommen att ta del av Christopher Sjöwalls spännande föreläsning, där den senaste forskningen och framtida möjligheter kommer att presenteras och diskuteras.

Föreläsare: Christopher Sjöwall, biträdande professor i reumatologi
Tid: Torsdag 22 oktober kl. 16.30-17.30
Plats: Webbinarium. 

24 september: Ryggsmärta - hur kan nya vårdprogram hjälpa?

Ryggbesvär är ett stort hälsoproblem som både drabbar många människor och är kostsamt för samhället. Nyligen anpassades internationella evidensbaserade kliniska riktlinjer för ryggsmärta till svensk kontext och integrerades i ett bäst "praxis" vårdprogram, Bättre Rygg.

Vårdprogrammet har nu implementerats i Region Östergötland och utvärderats i vetenskapliga studier. Analys av patientenkäter och intervjuer har visat på positiva erfarenheter av vårdprogrammet, bland annat har patienterna fått verktyg för bättre kunna förstå och hantera sina ryggsmärtor.

Varmt välkommen att ta del av Allan Abbotts föreläsning, där pågående forskning kring det svenska vårdprogrammet om ryggsmärta kommer att presenteras och diskuteras.

Föreläsare: Allan Abbott, biträdande professor i fysioterapi
Tid: Torsdag 24 september kl. 16.30-17.30
Plats: Webbinarium. Se inspelning av webbinariet

Se tidigare föreläsningar

Du se föreläsningarna från Forskning i framkant på webben efteråt. Föreläsningarna publiceras på Youtube cirka en vecka efter att de har ägt rum. Du kan hitta samtliga föreläsningar, ända från 2009. 

Vad är du intresserad av?

Vi planerar ständigt för nya teman kommande termin. Har du önskemål om något särskilt ämnesområde som du skulle tycka är intressant att lyssna till får du gärna skicka ett tips via e-post till oss.

Kontakt

Bild på Ann-Britt Wiréhn

Ann-Britt Wiréhn

Enhetschef

0706-50 57 45

e-post