Region Östergötland

Pågående forskning

I hälso- och sjukvården i Östergötland finns ett väl etablerat och starkt samarbete mellan den akademiska världen och Region Östergötlands kliniska verksamhet.

Det ger goda förutsättningar för en högkvalitativ vård som bygger på evidens och beprövad erfarenhet samtidigt som forskningen berikas av ett innovativt klimat och är aktuell, angelägen och verksamhetsnära. 

Vi satsar på starka forskningsmiljöer

Region Östergötland har tillsammans med Linköpings universitet etablerat en rad gemensamma samarbeten inom strategiskt utvalda forskningsområden. Satsningarna är ett led i att tillsammans stödja kvalificerad hälso- och sjukvård, forskning och utbildning.

Hitta bland forskning i Östergötland via DiVA

Du som gärna går till källan och känner dig bekväm med medicinskt fackspråk kan utnyttja Linköpings universitets egen publikationsdatabas. Där hittar du vetenskapliga artiklar, tidskrifter och e-böcker. Innehållet i databasen sträcker sig från 1995 och består av material som publicerats av medarbetare inom Region Östergötland och Linköpings universitet.