Region Östergötland

Artificiell intelligens

 

Artificiell intelligens (AI) är ett område som kan lösa många utmaningar i vården. Därför är det viktigt att öka kunskapen om hur AI skapar nytta och vilka utmaningar det finns.

AI kan sägas vara en konstgjord förmåga att hantera uppgifter, som dessutom kan förändra sig utifrån ny information som läggs till. Maskininlärning är den vanligaste och mest kända tekniken för artificiell intelligens. Det går förenklat ut på att träna datorn på en stor mängd data och få datorn att lära sig dra slutsatser av det. När den är färdigtränad kan den analysera och dra slutsatser av ny data, så att den hela tiden blir bättre på sin analys och sina slutsatser. Djupinlärning är en form av maskininlärning som använder datorkraft som efterliknar våra hjärnors sätt att tänka.

AI är nytt i vården och användningen i daglig vård är än så länge inte så utbredd. Men det görs stora satsningar svensk sjukvård och AI skulle kunna användas på ett närmast obegränsat antal områden i hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om att ställa diagnoser, göra riskbedömningar, bedöma akut sjuka patienter och skapa underlag för behandling.

Region Östergötland arbetar på olika sätt för att förbereda användningen av AI, inom de områden det visat sig lovande i forskningsstudier. Syftet är att bedöma nyttan för vården och bygga upp en kunskap om AI i förhållande till viktiga frågor som exempelvis patientsekretess. Regionen håller också på att ta fram en egen AI-strategi och samarbetar med Linköpings universitet.

Riskpatienter inför MR-undersökning

Ett pågående projekt i Region Östergötland handlar om att använda AI-teknik för att identifiera alla implantat hos en patient inför en magnetkameraundersökning (MR). Inför en MR-undersökning krävs det kunskap om eventuella implantat hos patienten för att undvika de skador som kan uppstå när implantatet påverkas av de starka magnetfälten. Det arbetet kräver normalt sett mycket manuellt arbete, innan undersökningen kan genomföras.

Kontakt

Bild på Magnus Stridsman

Magnus Stridsman

Enhetschef Test och innovation

010-103 22 51

e-post

Andra webbplatser