Region Östergötland

3D-printning

3D-printning är en relativt ny tillverkningsteknik. Den har under de senaste decennierna revolutionerat hur vi designar och tillverkar produkter – men också vilka material vi använder.

3D-printning bygger på att man skriver ut enstaka exemplar av en produkt i en särskild skrivare, med hjälp av snabbhärdande lager som läggs på varandra. Tekniken har länge förknippats med prototyptillverkning, men numera är det en vanlig tillverkningsmetod för att ta fram även slutprodukter. I dag kan vi skriva ut allt och i alla material – från kött till metall, cement och celler.

Inom vården finns det många användningsområden för 3D-printning. Med 3D-teknik går det att skräddarsy implantat, proteser eller hjälpmedel som exempelvis hörapparater. Inom tandvården används 3D-tekniken på vissa håll för att ersätta det tidskrävande rutinarbetet med att göra kronor och implantat. Det finns även försök inom ortopedin, när det gäller att skriva ut individanpassade stödskenor.

I Region Östergötland används tekniken på olika håll inom olika verksamheter:

  • Ortopedkirurgerna har under lång tid tagit fram 3D-utskrifter från röntgenbilder för att planera komplicerade kirurgiska ingrepp.
  • 3D-tekniken används för att skriva ut vissa reservdelar och tillbehör till medicinteknisk utrustning.
  • Region Östergötlands enhet Test och innovation har en 3D-skrivare som primärt används för prototyp-tillverkning, för att kunna hjälpa vården och innovatörer att och konkretisera idéer under utvecklingsfasen.

Nätverk för samarbete

Östergötlands arena för innovativa material (IMA) har, tillsammans med Region Västra Götaland och Linköpingsbaserade företaget Skymaker, startat ett nätverk för hälso- och sjukvård, där "pionjärer" kan dela erfarenheter och goda exempel samt hjälpa varandra och andra framåt i arbetet med 3D-printning.

Kontakt

Bild på Magnus Stridsman

Magnus Stridsman

Enhetschef Test och innovation

010-103 22 51

e-post