Region Östergötland

Siros konstruerade mobilt skydd

Coronapandemin har väckt mänga nya idéer på innovationer i vården. Siros Aghadai Balou har konstruerat ett mobilt plexiglas som kan användas vid möten i vården.

- Jag tror att det kan bli succé, säger han.

Siros Aghadai Balou arbetar på röntgenkliniken på Vrinnevisjukhuset och har ofta närkontakt med patienterna som ska röntgas. Han fick idén till sitt mobila plexiglasskydd i samband med pandemin i våras.

- Jag kände att det vore bra med ytterligare ett skydd för både oss och patienterna, säger han, utöver det som hygienriktlinjerna säger. Den ska inte ersätta något annat skydd, utan vara ett extra komplement.

Idén var att konstruera ett skydd liknande det som finns i många butiker nu i corona-tider, fast mobilt så att det går att flytta. Under sommaren jobbade han vidare med sin idé, köpte hem material och byggde klart sin skärm.

- När jag kom tillbaka till jobbet efter semestern monterade jag den på en droppställning och sedan dess har vi använt den, berättar han. Både jag och mina kollegor tycker att den är jättebra. Och patienterna är väldigt nöjda med den, de känner en extra trygghet när vi har skärmen.

I dagsläget finns det bara ett exemplar av den mobila skärmen, den som används på röntgenkliniken. Men Siros Aghadai Balou ser användningsområden inom många andra verksamheter. Just nu samarbetar han med ett företag som är intresserat av att ta idén vidare till produktion.

- Jag har inte ekonomi eller tid att ta den vidare ut på marknaden, säger han. Men jag har kontakt med ett företag som kan det här och de är mycket intresserade. Tanken är att de ska ta fram olika prototyper utifrån min modell.

- Det känns väldigt positivt, jag tror att det kan bli en succé!