Region Östergötland

Säkrare rutiner med digitalt verktyg

Händer som håller i en läsplatta

Rickard Karlsson är undersköterska på avdelning 13 GAVA i Motala. Han har just serverat saft till sin patient och för in mängden i Ipaden.

Vätskebalansen kan ha avgörande betydelse för patienter som är inlagda på sjukhus, och vårdpersonalen lägger mycket tid på att notera och journalföra mängden intagen vätska. Region Östergötland testar nu nya rutiner med hjälp av digitaliserade mätningar och graderade glas.

- Vätskeregistrering görs i någon form inom nästan alla avdelningar på ett sjukhus och det är känt att det inte fungerar riktigt bra, säger Jan Fahlgren, innovationsrådgivare på Region Östergötlands enhet Test och innovation.

Digital lösning

Tillsammans med en projektgrupp och två lokala företag började Jan Fahlgren och Jenni Fock, utvecklingsstrateg i Region Östergötland, med att digitalisera blanketterna som i dag används vid manuell registrering. När resultaten förs in i blanketten räknar Ipaden ut vätskemängden automatiskt.

- För att underlätta mätningarna byter vi dessutom ut glas och koppar till enhetliga kärl med gradering, säger Jan Fahlgren.

 

Två personer står i ett sjukhusrum med utrustning för mätning

Avdelning 13, GAVA, i Motala har testat utrustningen. Nu förbereder Jan Fahlgren och Elisabeth Willén, innovationsrådgivare på Test och innovation, för att fler enheter ska prova och utvärdera.

Regelbunden rutin

Flera enheter inom Region Östergötland ska testa den nya tekniken och först ut var GAVA i Motala.

- Vi registrerar våra patienters vätskeintag av flera anledningar. Av medicinska skäl förstås, men också för att undvika att nattfastan överstiger elva timmar, säger Ann-Charlotte Brodén, vårdutvecklare på medicinska specialistkliniken.

- Det här är en regelbunden rutin för oss som tyvärr inte alltid blir korrekt. När dryck serveras till patienten så noterar vi på ett papper (dryckeslista) hur mycket vi hällt upp. När glaset sedan tas ut igen ska vi med ögonmått avgöra hur mycket dryck som finns kvar. Det blir en uppskattning eftersom glas och muggar är olika stora och dessutom saknar mätskala.

 

Sjukvårdspersonal med munskydd läser på läsplatta stående vid ett mätglas med gul vätska

Glasen med mätskala ingår i projektet. På Ipaden finns ett glas med samma skala så att mängden lätt kan föras in. Mängderna räknas sedan ut automatiskt.

Säkert och effektivt

Under en 30-dygnsperiod har GAVA haft två Ipads och flera graderade glas på avdelningen.

- På paddans skärm visas ett glas där vi kan markera med en pil hur mycket vätska vi serverar. Sedan ser vi på glasets mätskala hur mycket patienten har druckit. Vi för in det och paddan räknar ut och bokför vätskemängden. Det blir både säkrare och mer tidseffektivt, säger Jennie Edepil, sektionsledare och sjuksköterska på avdelning 13, GAVA.

Testningen fortsätter

Test och innovation arbetar nu vidare med testperioder på fler enheter. På sikt skulle tekniken även kunna användas av patienter själva, genom vätskeregistrering i hemmet.

- Patienternas välmående är den viktigaste parametern när beslut ska tas om den fortsatta utvecklingen i det här projektet, säger Elisabet Willén, innovationsledare på Test och innovation. Vätskeintag är så pass viktigt att det kan leda till snabbare tillfrisknande och därmed färre vårddygn och det är förstås ett mål som vi strävar efter.