Region Östergötland

Positionering sparar många timmar

Med två års intervall ska varje patientsäng på Vrinnevisjukhuset servas av medicintekniska avdelningen. Förr åt uppdraget massor timmar av värdefull tid – nu har ny teknik gjort en liten revolution.

- Det är ofantligt mycket bättre för oss. Det som tog oss orimligt många timmar tidigare löser vi nu på fem minuter, säger Johan Hertz, medicinsk tekniker.

Varje patientsäng, totalt 344 stycken utspridda över hela Vrinnevisjukhuset, ska servas med två års intervall. Enligt Johan Hertz kunde det ta upp till åtta timmar för två personer att bara hitta en säng.

Det är förstås inte hållbart att ägna så mycket tid åt att leta, och för att få hjälp med en lösning vände sig medicintekniska avdelningen till Region Östergötlands innovationsenhet Test och innovation.

Jan Fahlgren, innovationsledare på Test och innovation, ledde projektgruppen som tog sig an uppdraget. Han startade ett samarbete med Cisco, som levererar Region Östergötlands wifi-system, och Cygate som är leverantör av RFID-taggar. RFID, Radio-frequency identification, är en teknik som läser information på avstånd från transpondrar och minnen.

Varje sjukhussäng har fått en RFID-tagg. Taggarna har en egen adress som kommunicerar via punkter i taket över hela sjukhuset. Med wifi-nätet kan sängarna sedan positioneras med en radie av fem meter.

- Taggen skickar signaler var femte minut och det krävs två signaler för att sängen ska bli rätt positionerad, säger Jan Fahlgren. Vi har valt Vrinnevisjukhuset som testplats eftersom det är lagom stort och har ett väl utbyggt nät.

Förutom sängarna har också åtta rullstolar fått en RFID-tagg. Rullstolarna hör hemma i receptionen men är ofta på vift. Dessutom kan tio EKG-apparater numera positioneras med hjälp av systemet.

Så här långt fungerar systemet med bravur.

- Det som tog oss orimligt många timmar tidigare löser vi nu på fem minuter, säger Johan Hertz.

 

Kontakt

Bild på Magnus Stridsman

Magnus Stridsman

Enhetschef Test och innovation

010-103 22 51

e-post