Region Östergötland

Pandemihack - ett unikt och kreativt samarbete

Uppfinning

Det är svårt att hitta positiva följder av coronapandemin och den kris den har fört med sig inom vården. Men det går. Samarbete och kunskapsdelning mellan olika instanser i samhället är goda exempel.

- Att vi fick möjlighet att hjälpa Region Östergötland när lagren av skyddsmaterial sinade är på många sätt en bekräftelse på kraften i makerrörelsen, säger Anette Therén, ordförande i Makerspace Linköping.

En "maker" är en person som delar kunskap och verktyg för att skapa, på egen hand eller tillsammans med andra. Ofta handlar det om att återanvända och förbättra något som redan finns. De är kort sagt vår tids kreativa, nätverkande uppfinnare och "gör-det-självare". MakersLink, som makerspacet i Linköping heter, har drygt tvåhundra medlemmar som arbetar i föreningens lokal med tillhörande verkstäder när en idé dyker upp.

När coronapandemin nådde Sverige sinade vårdens lager av skyddsutrustning fort. I Region Östergötland var behovet stort av att ha reservlösningar i beredskap för bland annat munskydd och visir och man letade efter sätt att hantera det allvarliga läget med hjälp av lokala företag och föreningar.

Erik Sundvall, medlem och tidigare ordförande i MakersLink, arbetade för Test och Innovation (TOI) i Region Östergötland. När TOI fick i uppdrag av Regional särskild sjukvårdsledning att ta fram skyddsutrustning undersöktes alla tänkbara kanaler som kunde bistå med material eller idéer. Erik föreslog att Linköpings makers kunde stötta, och
TOI:s enhetschef Magnus Stridsman såg snabbt till att regionen utformade en tydlig beskrivning av vad man önskade hjälp med.

- Inom några timmar var ett lokalt internforum på temat "Pandemihack" igång och idéerna var många, säger Erik Sundvall.
Snart riggades även ett nationellt forum under riksorganisationen "Makers of Sweden."
Det blev en digital plattform där makers och allmänhet över hela Sverige gick in för att läsa och dela med sig av tips och erfarenheter.

Gensvaret var stort. I första hand efterfrågades visir och på kort tid presenterades bland annat flera förslag på 3D-printade visirhållare med overhead-film som skydd för ansiktet. En medlem från Stockholm Makerspace, Erik Cederberg, utformade en lättprintad, smidig variant som blev mycket populär.

- Den 3D-design som Erik Cederberg tog fram spred sig över hela världen, från Sverige till Danmark, Italien och USA för att nämna några platser. Där kan vi verkligen säga att makerrörelsen och Pandemihacket mötte upp en akut efterfrågan, säger Anette Therén.

Nästa uppdrag orsakades av akut brist på aerosolskyddad slemsugningsutrustning.
- Vår uppgift blev att ha en "intuberingsbox" färdig redan samma kväll. Det är en form av plastlåda som fungerar som alternativt aerosolskydd, säger Erik Sundvall.
¬

De innovationer som makers har hjälpt till med ska i första hand fungera som trygghet, så kallade omfallslösningar (sista hands-lösningar). Skulle regionernas skyddsutrustning ta slut och de ordinarie leverantörerna inte kan bidra, så finns ytterligare färdig utrustning att ta till. Samtliga omfallslösningar ska förstås uppfylla gällande säkerhetskrav för att användas inom vården.

- Det här är på många sätt en bekräftelse av kraften i makerspaces och hur en region i framkant tar stöd externt och samverkar organiserat med flera instanser, säger Anette Therén.
- Det är ovanligt att vården ber makers om hjälp och när de gör det inser man både hur allvarlig situationen är, men också hur väl makerspaces kan möta upp olika behov. Vi är en bas för många olika typer av specialist- och generalistkunskaper, och samtidigt en guldgruva när det gäller att ta fram information och hitta smarta lösningar via våra nätverk och forum. Utifrån den informationen kan vi snabbt ta fram fysiska lösningar, testa och utvärdera dem.

- Det känns fint att se och ta del av det engagemang som skapas när vi står inför en samhällsutmaning som corona. Alla vill verkligen hjälpa till, avslutar hon.

Porträtt

Anette Therén är ordförande i MakersLink.

- Det är ovanligt att vården ber makers om hjälp och när de gör det inser man både hur allvarlig situationen är, men också hur väl makerspaces kan möta upp olika behov, säger hon.

Erik Sundvall är medlem och tidigare ordförande i MakersLink. Han föreslog att makers i Linköping skulle hjälpa till när vården stod inför en svår situation med sinande lager av skyddsutrustning.

I Sverige finns cirka tjugofem makerspaces och flera angränsande initiativ och nätverk, från norr till söder. Några av de största makerspacen återfinns i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö.

Makerspace Linköping: https://makerslink.se/ 
Forumet hos Makers of Sweden, inklusive pandemihacket: https://forum.makersofsweden.se/
Makers of Sweden, riksorganisation: http://www.makersofsweden.se/