Region Östergötland

Adaptern skapar stor trygghet

En liten adapter, bara 3,5 centimeter hög, kan rädda liv om oturen skulle vara framme.
- Det känns väldigt bra att ha varit med och tagit fram en så betydelsefull sak och att processen startade i tid. Nu finns den på lager, även om vi trots allt hoppas att den inte ska behöva användas, säger Jan Fahlgren, innovationsrådgivare på Test och innovation (ToI).

Jan Fahlgren och Eva Eriksson, innovationsrådgivare på Test och Innovation har tagit fram den viktiga lilla adaptern. Foto: Emma Eneling

Uppdraget att tillverka adaptern kom från Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) till Test och innovation veckan före jul förra året. Det blev Jan Fahlgrens och innovationsledare Eva Erikssons sak att hitta en lösning. Han visar upp den lilla mörkgrå adaptern, tillverkad av biokompatibelt material som är avsett för sjukvårdsprodukter, och framtagen i en 3D-printer. Adaptern är till för att länka mellan slangen på en Airvo 2 Optiflow och alla högflödesgrimmor med standardfattning. Airvo 2, tillsammans med en högflödesgrimma, underlättar andningen genom att förse patienten med ett högt flöde av uppvärmd och befuktad luft.

- Bakgrunden till uppdraget är att Region Östergötland köper in Airvo 2 av en särskild leverantör och att det endast är deras grimmor som passar till utrustningen. Om de får svårt att leverera så kan det innebär att apparaten inte kan användas, säger Jan Fahlgren.

Coronakrisen har på många sätt påverkat lagerhållningen av skyddsmaterial och medicinsk utrustning i vården. Under våren kom nya riktlinjer från RSSL som säger att det alltid ska finnas ett buffertlager av utrustning, i det här fallet högflödesgrimmor, som räcker i minst fyra månader.

Reservplan var nödvändig

- I december visade det sig att vår leverantör inte klarar av det i nuläget. Det fattades cirka 500 grimmor, förklarar Jan Fahlgren.

Det var med andra ord nödvändigt att hitta en reservplan.

- Vi började med att titta på alternativ och prata med personalen som använder den här utrustningen så att vi kunde förstå behovet, säger Eva Eriksson.

- Till slut enades vi om att en adapter skulle vara en bra lösning.

Med hjälp av industridesignern Björn-Åke Sköld togs cad-ritningar fram. Adaptern printades sedan av Vännäs Verkstad AB och snart var första versionen färdig.

- Vi testade den mekaniskt tillsammans med Medicinsk teknik och var just då ganska stolta över vad vi åstadkommit, säger Eva Eriksson. Men adaptern läckte som ett såll!

Hittade rätt på tredje försöket

Efter lite justerande gjordes ett nytt test som resulterade i endast ett litet läckage och därmed ett kvitto på att man var på rätt väg. Version nummer tre blev perfekt.

- Under tillverkningen stod det dock klart att varje adapter måste ses som en egen individ. Eftersom varje exemplar printas för sig kan det skilja lite i storlek när de är färdiga. Det innebär att passformen för var och en måste testas före användning och att de ska ses som engångsprodukter, säger Jan Fahlgren.

Nu återstår en hel del dokumentation. Adaptern klassas som en egentillverkad produkt, det måste vara tydligt vilket material den består av, hur den är tillverkad, hur den ska användas och en hel del annat.

Regionen har beställt ett större antal till ett beredskapslager. Av dessa ska 50 stycken genomgå den så kallade aktiveringsprocessen som innebär att varje adapter testas, rengörs och är färdig att användas. Resten aktiveras vid behov, efter beslut av RSSL.

Hoppas på att adaptern stannar på hyllan

- Att vara med och ta fram en produkt från start till mål är bland de roligaste arbetsuppgifter vi har. Det känns väldigt bra att kunna hjälpa vården med något så viktigt, säger Eva Eriksson. 

Trots det hoppas både hon och Jan att adaptern förblir på lagerhyllorna. Den är en så kallad omfallsprodukt vilket betyder att den ska användas i allra sista hand. 

- Skulle leverantörens egna grimmor ta slut så är det naturligtvis bra att det finns en lösning så att personalen kan fortsätta att ta hand om patienterna på bästa sätt. Genom att ta fram adaptern har vi säkerställt tryggheten och det känns jättebra, avslutar Jan Fahlgren.