Region Östergötland

Framgångsrika innovationer

Bilden visar en innovation i vården

Idéer som föds i den dagliga verksamheten och baseras på ett verkligt behov är ofta de bästa uppfinningarna.

Alla idéer kanske inte kan kommersialiseras men de kan ändå underlätta vardagen för människor. Här visar vi några exempel på idéer som har blivit verklighet med stöd från Region Östergötlands innovationsverksamheter.

INBag – sladdsamlaren som förbättrar patientmiljön

Inger Nilsson, undersköterska och Monica Johnsson, utbildningsadministratör, har tagit fram en enkel men praktisk sladdsamlare som kan hängas på sjukhussängar. Produkten underlättar för patienter och vårdpersonal genom att samla sladdar som annars hänger löst eller ligger i vägen för det kliniska arbetet och upplevas som ett hinder för patienters bekvämlighet.

Finger tapping test

En mobilapplikation för att kunna genomföra ett enkelt “finger tapping test” har tagits fram. Testet används av personer med Parkinsons sjukdom för att utvärdera effekten av sin medicinering. Applikationen har utvecklats och sedan validerats genom användartester. Utvärderingarna genomfördes med användare i både en test- och kontrollgrupp.

Ord-Språk - samtalsstöd för funktionshindrade

Ord-Språk är ett arbetsmaterial för samtal med personer som lider av funktionsnedsättning. Materialet består av 15 olika samtalsområden, med 25 kort vardera, som ska stimulera och fokusera samtalet. Även förslag på mallar för dokumentation ingår i materialet. Ulla Norin, kurator på Vuxenhabiliteringen i Linköping, har utarbetat produkten som är under bearbetning, men redan har vunnit gehör hos yrkesverksamma på området. För mer information kontakta ulla.norin@regionostergotland.se.

Gerjy proktoskop

Gerjy Proktoskop är ett engångsinstrument för proktologisk undersökning och behandling. Det innovativa med proktoskopet är en utdragbar skida på ena sidan för att ge bättre tillgång vid riktad terapi med full insyn. På motsatta sidan finns ett uppslitsat fönster för att ge stor rörelsefrihet vid olika former av terapi. Idébäraren till proktoskopet är Roger Gerjy.

Villduvetamer.se - webbutbildning om ADHD

Jessica Larsson, psykolog i Region Östergötland, har tagit fram en webbaserad föräldrautbildning om ADHD. Materialet kan hittas på villduvetamer.se och är ett enkelt och tillgängligt sätt att utbilda föräldrar i diagnosen ADHD. När ett barn drabbas behöver hela familjen få kunskap om diagnosen. Jessica Larsson vann INKA-priset 2012 för sin innovation.

Rollatorhandtag för strokepatienter

Rollatorhandtaget är ett hjälpmedel för strokepatienter. Med rollatorhandtaget kan man trots en svag hand gångträna med rollator vilket ger ett bättre gångmönster menar idébärarna Elisabeth Zobel och Susanne Hallstöm. Rollatorhandtaget finns idag som prototyp men målet är att det kommer ut på marknaden inom en snar framtid.

Pussla med tid -  för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Ett konkret träningsmaterial för att öva sig i tidsplanering och på ett anpassat sätt visualisera analog tid. Redskapet har tagits fram av Pamela Gustafson, arbetsterapeut vid habiliteringen i Region Östergötland. Det provas just nu av ett par habiliteringar i Östergötland samt används i en pågående studie gällande intervention av tidshjälpmedel till barn och ungdomar med ADHD. För mer information kontakta pamela.gustafsson@regionostergotland.se.

Dränpåsen som kan tas med hem

Dränpåsen knyts runt midjan och i själva påsen lägger man sitt dränage. Tania Knezevic som är idébäraren bakom dränpåsen valde att använda ett engångsmaterial så att patienten kan ta med sig dränpåsen hem. Idag finns dränpåsen att beställa via Region Östergötlands centralförråd.

Barnboken "Stick i fingret"

En bok som ger en pedagogisk beskrivning av hur blodprovtagning går till. Bokens författare är alla verksamma inom barnsjukvård, med olika specialiteter. Boken används i första hand inom primärvården på olika vårdcentraler och även på barnmottagningar på Universitetssjukhuset i Linköping. Boken kan beställas genom Emma.stockman-jonsson@escvb.se.

Kontakt

Bild på Eva Eriksson

Eva Eriksson

Innovationsrådgivare

010-103 05 73

0722-01 12 79

e-post