Landstinget i Östergötland

Handledning och utbildning

Hand som pekar på diagram

Region Östergötland har en bred infrastruktur för att främja forskning inom hälso- och sjukvården. En viktig del är att erbjuda praktiskt stöd till våra verksamheter och medarbetare genom handledning, metodstöd och utbildning.

Enheten för forskningsstöd i Region Östergötland kan erbjuda stöd genom hela forskningsprocessen, från ide till spridning av resultat.

Några exempel på stöd för dig som vill forska är:

  • handledning och metodstöd i forskningsprojekt
  • handledning i det vetenskapliga momentet i ST-utbildningarna
  • rådgivning vid studiedesign
  • hjälp med publicering av vetenskaplig artikel

Vi erbjuder även utbildningar i forskningsmetodik och kan arrangera föreläsningar eller kurser efter specifika önskemål och behov, till exempel kring olika vetenskapliga metoder, forskningsetik och epidemiologi.

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

FoU-handläggare

010-103 85 00

e-post