Region Östergötland

Forskningspersoner sökes

Testperson intervjuas och filmas

Genom att delta i en forskningsstudie bidrar du till nya medicinska upptäckter som kan hjälpa människor till en bättre hälsa. På denna sida publicerar vi information om pågående studier som är i behov av frivilliga deltagare eller forskningspersoner.

Du som är intresserad att bidra till forskning är välkommen att kontakta respektive studieansvarig. Frågor om studierna besvaras av enheterna som driver dem. Innehållet ändras efter hand beroende på vilka projekt som söker deltagare.  

Vill du bidra till ökad kunskap om hur olika strategier påverkar vår förmåga att hantera obehagliga upplevelser?

Vem kan delta?

Vi söker friska personer mellan 18-65 år som vill delta i en forskningsstudie där vi undersöker korttidseffekter av övningar som ofta används i olika psykologiska behandlingar.

Hur går studien till?

Deltagande innebär; ifyllande av enkätmaterial och svara på kortare frågor, hålla handen i kallvatten så länge det känns uthärdligt två gånger, samt lyssna på en ljudövning.
Allt genomförs under ett besök på ungefär 1,5 timme. Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att uppge skäl till detta. Ekonomisk ersättning utgår (300 SEK).

Mer information och intresseanmälan hittar du här: https://link.webropol.com/s/emotion2021

Stort tack för ditt intresse!

Vid frågor eller funderingar hör av dig till kontaktperson: Martin Södermark, legitimerad Psykolog, Doktorand vid forskningsenheten, Smärt och Rehabiliteringscentrum, martin.sodermark@liu.se

 

Friska försökspersoner sökes till studie om kronisk smärta

Ca 20 % av den vuxna befolkningen har svår kronisk smärta ofta förknippad med psykisk påfrestning, sjukskrivning och ohälsa. Kunskapen om de aktiverade biologiska mekanismerna är begränsade vilket kan tänkas bidra till dåliga behandlingsresultat. Vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping genomförs ett större forskningsprojekt där vi försöker kartlägga vissa av dessa mekanismer.

Vem kan delta?

Vi söker friska vuxna kontrollpersoner (män och kvinnor) utan smärta i åldersintervallet 30–65 år.

Hur går studien till?

Deltagandet innebär besvarandet av en hälsoenkät i hemmet samt ett besök då saliv- och blodprov tas samt en smärtkänslighetstest genomförs. Besöket tar ca 1 timma och för detta ersätts du med 500 kr.

Mer information och intresseanmälan

Om du kan tänka dig att delta och/eller vill veta mer om studien ber vi dig skicka ett mail till biobanksorc@regionostergotland.se

Vi kommer att kontakta dig. Ange ditt namn, ålder samt mobilnummer där vi kan nå dig för att ge mer fullständig information om projektet.

Ansvarig forskare: Emmanuel Bäckryd, docent, överläkare samt Bijar Ghafouri, professor, Painomics laboratorium, vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetsjukhuset i Linköping.

 

Har du varit med om en allvarlig traumatisk händelse? Besväras du av påträngande minnen av traumat, mardrömmar, eller andra kvarstående obehag?

Vi söker personer i åldrarna 18 till 65 år som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) till en behandlingsstudie vid psykiatriska kliniken i Linköping/Linköpings universitet. Studien syftar till att utvärdera om tillägg av ett nytt läkemedel kan leda till bättre resultat av den psykologiska behandlingen.

Hur går studien till?

Alla som deltar får åtta veckors internetbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (iKBT). Deltagarna lottas dessutom till aktivt läkemedel eller placebo. Du gör din KBT-behandling online. Därutöver ingår totalt sju besök vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vid dessa får du ut läkemedel, genomgår symtomskattningar och kontrolleras för eventuella biverkningar. Vid ett av besöken får du genomgå undersökning i magnetkamera i cirka 30 min, och vid två andra besök laboratorietester där vi tejpar fast elektroder i ditt ansikte och på din kropp för att mäta känsloreaktioner medan du utför enklare datorbaserade uppgifter.

Ansvarig för studien är: Professor Markus Heilig.

Mer information och anmälan

För mer information om studien gå in på www.papestudien.se eller kontakta:

Åsa Axén, telefon: 013-28 29 47, e-mail: asa.axen@liu.se
Sandra Boda, telefon: 013-28 24 83, e-mail: sandra.boda@liu.se

 
 

Friska vuxna sökes till studie om depression

Centrum för social och affektiv neurovetenskap söker friska personer mellan 18-65 år som kontrollgrupp till en studie om depression. Syftet är att undersöka de inflammatoriska processernas betydelse för depression.

I studien utvärderar vi patienter med depressionsdiagnos och en kontrollgrupp av friska frivilliga. Vi mäter inflammation i hjärnan genom MR (magnetresonans) och gör biokemiska analyser av inflammationsmarkörer i blod och ryggmärgsvätska.

Hur går studien till?

 • Vid första besöket träffar du en läkare eller forskningssjuksköterska för ett bedömningssamtal.
 • Vid andra besöket får du ligga i en MR-kamera där vi mäter inflammation i hjärnan samt din hjärnaktivitet.
 • Vid tredje och sista besöket tar vi blodprov och ett prov från ryggmärgsvätskan.
 • Du kommer också att få fylla i ett antal frågeformulär gällande personlighet, trötthet, sömnkvalitet samt förmåga att uppleva njutning.

Din medverkan i studien är frivillig. Du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande under studiens gång utan att ange orsak.

Mer information och anmälan
Om du är intresserad av att delta, eller vill ha mer information, kontakta vår forskningssjuksköterska:

Sandra Boda, e-post: sandra.boda@liu.se eller telefon: 013-28 24 83.

Läs mer:
Informationsblad om studien (pdf)

 

Är du gravid? Har du, barnets pappa eller syskon allergi? 

Forskare på barn- och ungdomssjukhuset har under många år intresserat sig för olika faktorer som skulle kunna förebygga utvecklingen av allergiska sjukdomar hos barn tidigt i livet. Vi har bland annat kunnat visa att tillskott av omega-3-fetter (från fet fisk) och mjölksyrebakterier till modern under graviditeten och/eller barnet under första levnadsåret var för sig kan minska risken för utveckling av födoämnesallergi och eksem tidigt i livet.

I ett samarbete med Allergicentrum studerar vi nu om en kombination av kosttillskott med både omega-3-fetter och mjölksyrebakterier till modern under graviditeten (från 20:e graviditetsveckan) och till barnet under det första levnadsåret påverkar utvecklingen av födoämnesallergi och allergisk eksem hos barnet de första två levnadsåren.

Är du intresserad av att delta? Kontakta våra forskningssjuksköterskor i Linköping, Norrköping, Motala och Jönköping: 

E-post: Barnallergiforskning@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 13 20

Läs mer: Informationsblad allergistudien PROOM-3 (pdf)

 

Har du ett barn med atopiskt eksem och födoämnesallergi?

Forskning på barn-och ungdomssjukhuset har tidigare visat att kosttillskott med omega-3-fetter (från fet fisk) till modern under graviditet och amning skulle kunna förebygga utvecklingen av födoämnesallergi och eksem tidigt i livet hos barnet. Vi vet att barn med födoämnesallergi (ägg, mjölk, vete) i stor utsträckning utvecklar andra allergier tidigt i livet (hund, katt, pollen) och allergisk astma senare i livet .

Vi studerar nu om kosttillskott med omega-3-fetter (fiskolja) till barnen i åldern 3-18 månader, med ägg-, mjölk- eller annan födoämnesallergi och eksem, lindrar symtomen vid eksem och förebygger utvecklingen av andra allergier (pälsdjur och pollen) samt allergisk astma i skolåldern.

Är du intresserad av att delta? Kontakta våra forskningssköterskor:

Allergicentrum i Linköping: Jennie.Stromquist@regionostergotland.se

Barnmottagningen i Motala: Felicia.Samuelsson@regionostergotland.se 

Läs mer: Informationsblad om allergistudien (pdf)

 

Har du kvarstående whiplash-besvär efter en trafikolycka?

Vi söker personer som har fått sina nackbesvär i samband med en trafikolycka för minst 6 månader sedan och är intresserade av att delta i en forskningsstudie?

Syftet med studien är att undersöka om nack-specifik träning vid långvariga besvär efter whiplashskada ger lika bra effekt om den ges med internetbaserat stöd kombinerat med några besök hos sjukgymnast/fysioterapeut som en längre periods träning på sjukgymnastklinik. Resultaten av studien kan bidra till en effektivare mer flexibel rehabilitering med kortare väntetid och bättre tillgänglighet.

Du kan vara med i studien om du har:

 • Kvarstående nackbesvär med eller utan armsmärta efter trafikolycka med fyrhjuligt motorfordon som inträffade för minst 6 månader sedan men för maximalt 5 år.
 • Nackbesvär (nacksmärta och/eller nackstelhet) inom första veckan efter skadetillfället.
 • Goda kunskaper i det svenska språket för att kunna besvara enkäterna i studien.
 • Daglig tillgång till dator/surfplatta/smartphone samt internet.

Studien pågår eller är på väg att starta upp inom den närmaste tiden på följande platser: Östergötlands län, Sörmlands län (flera orter), Västerås, Jönköping/Huskvarna, Uppsala/Tierp/Östhammar, Örebro/Kumla, Karlstad och Västervik.

Mer information och kontakt
Anmälan och mer information finns på www.whiplashstudie.se

Huvudansvarig för studien
Anneli Peolsson, professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet 

 

Infektionskliniken söker fecesdonatorer

Infektionskliniken bedriver en studie om fecestransplantation för att bota så kallade Clostrium Difficile-infektioner. Vi söker därför friska personer som vill bli fecesdonatorer.

Vi söker dig som:

 • är vuxen
 • är frisk utan läkemedel
 • inga allergier
 • inte har varit utanför norden de senaste 6 månaderna
 • har regelbundna tarmvanor

Om studien Tarmfloran, mixen av bakterier i tarmen, är avgörande för hur vi mår. Hos patienter som drabbas av den svåra diarrésjukdomen Clostridium difficie saknas viktiga bakterier medan Clostridium-bakterierna snabbt tar över i tarmen. Främst är det äldre och multisjuka patienter som drabbas. Mindre studier har visat positiva resultat av att transplantera tarmbakterier från en frisk donator så att patienten får en ny tarmflora. Långvarig diarrésjukdom har läkt ut hos åtta av tio patienter. Den här studien ska ta reda på det bästa sättet att ge behandlingen. 

För mer information kontakta forskningssjuksköterska:
Lisa Gunnarsson, e-post: lisa.gunnarsson@regionostergotland.se eller telefon: 010-103 13 86.

Huvudprövare för studien är Lena Serrander, specialistläkare på infektionskliniken i Östergötland. Lokal prövare är Åse-Östholm-Balkhed, överläkare infektionskliniken i Östergötland. 

 

Kvinnokliniken söker deltagare till studie om östrogen och kognition

Vi söker kvinnor i ålder 40-50 år som vill delta som friska kontrolldeltagare i en studie om hur östrogener påverkar minnet och hjärnan. Målet med studien är att öka kunskapen om hur effekten av behandlingen och vården av kvinnor med ärftlighet för bröst- och äggstockscancer kan förbättras.

Vi söker dig:

 • frisk kvinna
 • 40-50 år
 • som inte använder hormonbaserade preventivmedel
 • som inte genomgår hormonbehandling

Mer information

För mer information kontakta våra forskningssjuksköterskor på e-post: CABSOEBkc@regionostergotland.se

Läs mer om studien >>>

Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Toronto University. Ansvariga för studien är Gillian Einstein från Toronto och Preben Kjölhede, professor och överläkare Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.