Region Östergötland

Forskningspersoner sökes

Testperson intervjuas och filmas

Genom att delta i en forskningsstudie bidrar du till nya medicinska upptäckter som kan hjälpa människor till en bättre hälsa. På denna sida publicerar vi information om pågående studier som är i behov av frivilliga deltagare eller forskningspersoner.

Du som är intresserad att bidra till forskning är välkommen att kontakta respektive studieansvarig. Frågor om studierna besvaras av enheterna som driver dem. Innehållet ändras efter hand beroende på vilka projekt som söker deltagare.  

Är du nyfiken på hur hjärnan kommer ihåg dofter? 

På neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping pågår forskning om hur friska individer och indvider med Parkinsons sjukdom bearbetar och minns dofter. Syftet med projektet är att öka förståelsen om hjärnan, luktminne och Parkinsons sjukdom.

Vem kan delta?

Vi söker forskningsdeltagare som har fungerande luktsinne och är i 55-70 årsålder.

Hur går studien till?

Deltagarna i studien kommer att göra en magnetkameraundersökning samtidigt som de löser olika minnesuppgifter.

Mer information och intresseanmälan

Kontakta oss gärna för närmare information. KOntaktperson: Susanna Sundelin, telefon 010-103 26 97, e-post susanna.sundelin@regionostergotland.se 

 

Friska försökspersoner sökes till studie om kronisk smärta

Ca 20 % av den vuxna befolkningen har svår kronisk smärta ofta förknippad med psykisk påfrestning, sjukskrivning och ohälsa. Kunskapen om de aktiverade biologiska mekanismerna är begränsade vilket kan tänkas bidra till dåliga behandlingsresultat. Vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping genomförs ett större forskningsprojekt där vi försöker kartlägga vissa av dessa mekanismer.

Vem kan delta?

Vi söker friska vuxna kontrollpersoner (män och kvinnor) utan smärta i åldersintervallet 30–65 år.

Hur går studien till?

Deltagandet innebär besvarandet av en hälsoenkät i hemmet samt ett besök då saliv- och blodprov tas samt en smärtkänslighetstest genomförs. Besöket tar ca 1 timma och för detta ersätts du med 500 kr.

Mer information och intresseanmälan

Om du kan tänka dig att delta och/eller vill veta mer om studien ber vi dig skicka ett mail till biobanksorc@regionostergotland.se

Vi kommer att kontakta dig. Ange ditt namn, ålder samt mobilnummer där vi kan nå dig för att ge mer fullständig information om projektet.

Ansvarig forskare: Emmanuel Bäckryd, docent, överläkare samt Bijar Ghafouri, professor, Painomics laboratorium, vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetsjukhuset i Linköping.

 

Har du varit med om en allvarlig traumatisk händelse? Besväras du av påträngande minnen av traumat, mardrömmar, eller andra kvarstående obehag?

Vi söker personer i åldrarna 18 till 65 år som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) till en behandlingsstudie vid psykiatriska kliniken i Linköping/Linköpings universitet. Studien syftar till att utvärdera om tillägg av ett nytt läkemedel kan leda till bättre resultat av den psykologiska behandlingen.

Hur går studien till?

Alla som deltar får åtta veckors internetbaserad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (iKBT). Deltagarna lottas dessutom till aktivt läkemedel eller placebo. Du gör din KBT-behandling online. Därutöver ingår totalt sju besök vid Universitetssjukhuset i Linköping. Vid dessa får du ut läkemedel, genomgår symtomskattningar och kontrolleras för eventuella biverkningar. Vid ett av besöken får du genomgå undersökning i magnetkamera i cirka 30 min, och vid två andra besök laboratorietester där vi tejpar fast elektroder i ditt ansikte och på din kropp för att mäta känsloreaktioner medan du utför enklare datorbaserade uppgifter.

Ansvarig för studien är: Professor Markus Heilig.

Mer information och anmälan

För mer information om studien gå in på www.papestudien.se eller kontakta:

Åsa Axén, telefon: 013-28 29 47, e-mail: asa.axen@liu.se
Sandra Boda, telefon: 013-28 24 83, e-mail: sandra.boda@liu.se

 

Är du gravid? Har du, barnets pappa eller syskon allergi? 

Forskare på barn- och ungdomssjukhuset har under många år intresserat sig för olika faktorer som skulle kunna förebygga utvecklingen av allergiska sjukdomar hos barn tidigt i livet. Vi har bland annat kunnat visa att tillskott av omega-3-fetter (från fet fisk) och mjölksyrebakterier till modern under graviditeten och/eller barnet under första levnadsåret var för sig kan minska risken för utveckling av födoämnesallergi och eksem tidigt i livet.

I ett samarbete med Allergicentrum studerar vi nu om en kombination av kosttillskott med både omega-3-fetter och mjölksyrebakterier till modern under graviditeten (från 20:e graviditetsveckan) och till barnet under det första levnadsåret påverkar utvecklingen av födoämnesallergi och allergisk eksem hos barnet de första två levnadsåren.

Är du intresserad av att delta? Kontakta våra forskningssjuksköterskor i Linköping, Norrköping, Motala och Jönköping: 

E-post: Barnallergiforskning@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 13 20

Läs mer: Information till föräldrar om forskningsstudien PROOM-3 (pdf)

 

Infektionskliniken söker fecesdonatorer

Infektionskliniken bedriver en studie om fecestransplantation för att bota så kallade Clostrium Difficile-infektioner. Vi söker därför friska personer som vill bli fecesdonatorer.

Vi söker dig som:

  • är vuxen
  • är frisk utan läkemedel
  • inga allergier
  • inte har varit utanför norden de senaste 6 månaderna
  • har regelbundna tarmvanor

Om studien Tarmfloran, mixen av bakterier i tarmen, är avgörande för hur vi mår. Hos patienter som drabbas av den svåra diarrésjukdomen Clostridium difficie saknas viktiga bakterier medan Clostridium-bakterierna snabbt tar över i tarmen. Främst är det äldre och multisjuka patienter som drabbas. Mindre studier har visat positiva resultat av att transplantera tarmbakterier från en frisk donator så att patienten får en ny tarmflora. Långvarig diarrésjukdom har läkt ut hos åtta av tio patienter. Den här studien ska ta reda på det bästa sättet att ge behandlingen. 

För mer information kontakta forskningssjuksköterska:
Lisa Gunnarsson, e-post: lisa.gunnarsson@regionostergotland.se eller telefon: 010-103 13 86.

Huvudprövare för studien är Lena Serrander, specialistläkare på infektionskliniken i Östergötland. Lokal prövare är Åse-Östholm-Balkhed, överläkare infektionskliniken i Östergötland.