Region Östergötland

Lämna gåvor till forskning

Person som ger pengar

Vid Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping pågår ett intensivt forskningsarbete, ofta i samverkan med övriga sjukhus i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Det bedrivs medicinsk forskning på olika nivåer, allt från teoretisk grundforskning till patientnära, klinisk forskning. Målet är att kunna bidra till en förbättrad hälsa för oss alla. Gåvor till medicinsk forskning kan lämnas på olika sätt, nedan kan du läsa om två sådana alternativ.

Hälsofonden - din regionala forskningsfond
Hälsofonden tar emot medel från enskilda privatpersoner, föreningar eller organisationer. Vi får också bidrag genom insamlingar vid olika egna arrangemang som till exempel föreläsningar eller andra välgörenhetsevents.

Du kan lämna bidrag på Hälsofondens bankgiro 518-7539

  • I samband med begravning bör du skriva till vems minne gåvan lämnas och vad det ska stå på minnesadressen. Namn och adress på närmast anhörig ska också framgå samt var och när begravningen äger rum. En minnesadress med hälsningarna och avsändare sammanställs och skickas till närmast anhörig.
  • I samband med högtidsdag anger du vem du vill hylla, namn och adress. En hälsning skickas till jubilaren.

Kontaktperson Kjerstin Ödman

Universitetssjukhusets stiftelse för medicinsk forskning
Universitetssjukhusets stiftelse för medicinsk forskning får medel på flera olika sätt. Vi får medel från enskilda bidragsgivare (ofta förmedlade via begravningsbyråer), företag, syföreningar, i samband med högtidsdagar eller i testamenten.

Om du önskar lämna en gåva till US Stiftelse för medicinsk forskning kan du göra det på fondens bankgiro 109-3970.

Ange på inbetalningen ditt eget namn,  till vems minne inbetalningen gäller och om du vill att medlen ska gå till forskning inom ett specifikt område.

Kontaktperson Dino Salagić.

Kontakt

Bild på Kjerstin Ödman

Kjerstin Ödman

Samordnare Linköpings universitet

013-28 11 74

e-post

Bild på Dino Salagić

Dino Salagić

Regionjurist

010 -103 74 89

e-post

Andra webbplatser