Region Östergötland Folkvimmel i stadsmiljö

Bidra och delta i forskningen

I Sverige har vi en bra sjukvård tack vare många människors insatser. Alla kan bidra på olika sätt och alla sätt är viktiga. Du kan också bidra till att nya upptäckter kommer människor till del och hjälper dem som behöver.

Att skänka pengar eller testamentera

För att våra forskare inom Region Östergötland ska kunna utveckla vården med bland annat nya och bättre behandlingsmetoder i syfte att bota och rädda liv, krävs ekonomiska resurser. Du kan hjälpa till genom att lämna bidrag eller testamentera till medicinsk forskning. 

Du kan läsa mer om våra egna stiftelser som stödjer lokal forskning på sidan om Gåvor till forskning. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår regionsjurist.

Att ställa upp som försökspatient

Forskare bidrar med kompetens och bidragsgivare med pengar. Men utan frivilliga och försökspatienter som ställer upp med sin egen kropp för att testa nya behandlingar, träningsmetoder, redskap eller läkemedel skulle inte vården kunna utvecklas. Vi är otroligt tacksamma för alla dem som på detta enkla, men mycket värdefulla sätt bidrar till medicinsk forskning.

Är du intresserad att ställa upp i studier? Annonser från planerade eller pågående studier publiceras på sidan Studiedeltagare sökes.

Patient- eller närståenderepresentant i forskningsprojekt

Du som är eller har varit patient eller närstående kan bidra med dina erfarenheter och perspektiv i planering och genomförande av forskning inom hälso- och sjukvården.
Region Östergötland rekryterar personer med erfarenhet av hälso- och sjukvård till ett så kallat Levande bibliotek som ett sätt att ta tillvara på invånarnas erfarenheter. Erfarenheter från patienter och närstående kan ge ett ökat värde i forsknings- och utvecklingsprojekt genom ökad relevans för de som berörs.
På 1177.se/levandebibliotek finns mer information om hur man som patient- eller närstående anmäler intresse för att delta i Levande bibliotek .