Forskning & innovation

Läs artikeln om Hjärnans immuncell - en länk mellan inflammation och depression

Varför mår vi bra eller dåligt?

Läs det senaste numret av Forskning och utveckling på temat psykisk ohälsa.

Läs mer 

Bilden visar framtidsforskning

Intresserad av forskning i framkant?

Här hittar du föreläsningar i vår populärvetenskapliga serie Forskning i framkant.

Läs mer 

Bilden visar färgglada provrör

Skänk pengar eller bidra till forskning

Du kan bidra till att nya upptäckter kommer människor till del och hjälper dem som behöver.

Läs mer 

 • Beroende vanligt bland patienter med PTSD

  Hälften av de personer som har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) blir beroende av alkohol och droger. Helena Frielingsdorf Lundqvist vill se om de blir bättre på att bearbeta obehagliga minnen när de får behandling av både beroende och PTSD samtidigt.

  24 februari 2020


 • Depression minskade hos hjärtpatienter som fick KBT

  Det är vanligt att hjärtpatienter drabbas av depression efter utskrivning från sjukhus. En KBT-behandling speciellt riktad till patienter med hjärtsjukdom visar goda resultat i en studie från Linköping. "Nedstämdheten minskade och deltagarna upplevde en ökad livskvalitet", säger Peter Johansson, forskare och sjuksköterska i Region Östergötland.

  3 februari 2020


 • Region Östergötland ansöker om riksuppdrag för ryggmärgsskador

  Region Östergötland ansöker om att få bedriva nationell högspecialiserad vård vid ryggmärgsskador. ”Vi har kapaciteten att ta ett nationellt ansvar i frågan”, säger regionrådet Kaisa Karro (S).

  30 januari 2020


 • Hur väljs behandling efter en främre korsbandsskada?

  En av de vanligaste allvarliga knäskadorna är skada i främre korsbandet. I sin avhandling studerar fysioterapeut Hanna Tigerstrand Grevnerts vilka skäl som ligger till grund för behandlingsval.

  27 januari 2020


 • AFA-medel till forskning om svetsares arbetsmiljö

  Stefan Ljunggren, yrkeshygieniker i Region Östergötland, får 1 880 000 kronor för att kartlägga svetsares exponering för kemiska ämnen och undersöka hur arbetsmiljön påverkar deras hälsa. Forskningsprojektet är ett av tretton i landet som har beviljats sammanlagt 29 682 000 kronor av AFA Försäkring.

  20 januari 2020