Forskning & innovation

Bilden visar framsidan på tidningen forskning och utveckling

Vårens nummer av forskning och utveckling

Tidningen Forskning och utveckling ges ut av Linköpings universitet och Region Östergötland.

Läs mer 

Bilden visar en forskare

Dags att söka forskningsmedel

Här finns information om forskningsmedel som kan sökas.

Läs mer 

Bilden visar en MR-scanner

Intresserad av framtidens kliniska forskning?

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning söker nu kliniska aktiva forskare.

Läs mer 

 • Nytt nummer av Forskning och utveckling

  Hur kan vården utveckla kognitiva tester som ännu tidigare upptäcker demens? Hur ser det ut i hjärnan när Alzheimers sjukdom sprids? Det kan du läsa om i det nya numret av Tidningen forskning och utveckling. Temat är neurodegenerativa sjukdomar i hjärnan.

  23 maj 2018


 • Skillnader i upplevelse av patientsäkerhetskultur

  Chefers, sjuksköterskors, undersköterskors och läkares upplevelser av patientsäkerhetskultur skiljer sig åt. Läkares värderingar och normer kan ha betydelse för säkerheten i sjukvården. Det visar Marita Danielssons avhandling om kulturella perspektiv på patientsäkerhet.

  22 maj 2018


 • Minskad aptit vanlig hos hjärtsviktspatienter

  Sjuksköterskan Christina Andreae har undersökt aptit hos patienter med hjärtsvikt. Resultaten visar att många hade nedsatt aptit och att särskilda riskfaktorer bör uppmärksammas.

  14 maj 2018


 • Brukarmedverkan efterfrågas mer i forskning

  Hallå där Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland. Vad betyder brukarmedverkan i forskningen?

  2 maj 2018


 • Fördjupningskurs för forskningssjuksköterskor

  Forum Sydost, i samarbete med representanter från lokala nätverk för forskningssjuksköterskor och Läkemedelsindustriföreningen (LiF) arrangerar nu den första fördjupningskursen för forskningssjuksköterskor i Sydöstra sjukvårdsregionen.

  23 april 2018