Region Östergötland

Levande bibliotek

Patientmöte

Vill du berätta om dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur hälso- och sjukvården fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Då vill vi gärna ha din hjälp.

Du som har erfarenhet som patient eller närstående har mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Region Östergötland rekryterar personer till ett Levande bibliotek, som ett sätt att ta vara på erfarenheter av hälso- och sjukvården.

1177.se/levandebibliotek finns mer information om hur man som patient- eller närstående anmäler intresse för att delta i Levande bibliotek. På vårdgivarwebb för Region Östergötland finns information om hur man som verksamhet lånar en erfarenhetsresurs från biblioteket.