Landstinget i Östergötland

Brukar- och medborgardialoger

Bild som gestaltar medborgardialogVarje år håller några grupper av politiker i Region Östergötland brukar- eller medborgardialoger med befolkningen i olika aktuella frågor.

De synpunkter som invånarna ger politikerna i dialogerna används för att förbättra vården och servicen i Region Östergötland. Syftet är att skapa en mer jämlik vård och service utifrån de behov som befolkningen i länet har.

Politikergrupperna kallas brukardialogberedningar. Varje år beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden om ett antal sjukdoms- eller behovsområden som de olika beredningarna ska arbeta med. Varje beredning arbetar med ett område. En brukardialog består av sju politiker från olika politiska partier.

Under 2016 har beredningarna arbetat med följande områden: Depression och ångest hos unga vuxna, förlossningsskador, långvariga hudsår, tandvård och vård utanför hemlänet. Mer information om respektive område finns via menyn till höger, där även respektive rapport finns länkad .

De områden som ska belysas under 2017 är:

  • Inflammatoriska tarmsjukdomar
  • Vårdprocessen för äldre – gemensamma insatser för att möta den demografiska utvecklingen med fokus på psykisk ohälsa
  • Ögonsjukdomar som kan ge betydande funktionsnedsättning
  • Strokeinsjuknade personer i yrkesverksam ålder
  • Delaktighet kring hälsa och levnadsvanor (medborgardialog)