Region Östergötland Pensionärer på en parkbänk

Tyck till och påverka

Vart fjärde år bestämmer alla röstberättigade invånare i Östergötland hur regionen ska styras de närmaste fyra åren.

Men även mellan valen finns det förstås möjlighet att som invånare påverka politiken och göra sin röst hörd.

Det kan handla om att ge synpunkter på förslag eller beslut, lämna ett eget förslag till fullmäktige eller kanske vara med och påverka genom att själv gå med i ett politiskt parti.

Det kan handla om att ge synpunkter på förslag eller beslut, lämna ett eget förslag till fullmäktige, delta i en brukar- eller medborgardialog eller kanske vara med och påverka genom att själv gå med i ett politiskt parti.

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post