Region Östergötland Ordförandeklubba

Politiska beslut


Det fattas många politiska beslut i Region Östergötlands olika nämnder och styrelser. Var ett beslut fattas beror på vilken fråga det rör och hur viktig frågan är för regionen i stort.

Många ärenden i Region Östergötland beslutas i flera nämnder och styrelser, innan det slutligen hamnar i regionfullmäktige som är Region Östergötlands högsta beslutande organ.

Här hittar du direktlänkar till handlingar och protokoll i fullmäktige samt nämnder och styrelser. Övriga protokoll finns under respektive politiskt organ.

Handlingar och protokoll

Kontakt

Bild på Peder Björn

Peder Björn

Regionsekreterare, Regionfullmäktige och Regionstyrelsen

010-103 74 41

0705-20 24 46

e-post