Region Östergötland

Politisk majoritet

Region Östergötlands politiska majoritet utgörs av (S), (C), (MP), och (L).

Administrativt stöd till den politiska majoriteten är Erik Lans 010-103 70 44.

Kaisa Karro (S)

Bild på Kaisa Karro (S)

Kaisa Karro (S)

Regionråd, ordförande regionstyrelsen

010-103 81 83

0725-55 90 27

e-post

Alexander Höglund (L)

Bild på Alexander Höglund (L)

Alexander Höglund (L)

Regionråd, 1:e vice ordförande regionstyrelsen

010-103 71 25

e-post

Agneta Niklasson (MP)

Bild på Agneta Niklasson (MP)

Agneta Niklasson (MP)

Regionråd, 3:e vice ordförande regionstyrelsen

010-103 71 35

e-post

Torbjörn Holmqvist (S)

Bild på Torbjörn Holmqvist (S)

Torbjörn Holmqvist (S)

Regionråd, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

010-103 17 83

070-652 24 24

e-post

Kerstin Sjöberg (C)

Bild på Kerstin Sjöberg (C)

Kerstin Sjöberg (C)

Regionråd, 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

010-103 92 81

073-078 89 56

e-post

Julie Tran (C)

Bild på Julie Tran (C)

Julie Tran (C)

Regionråd, ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden

010-103 71 16

e-post

Eva Andersson (S)

Bild på Eva Andersson (S)

Eva Andersson (S)

Regionråd, ordförande regionutvecklingsnämnden

010-103 00 00

e-post