Region Östergötland

Kampen om framtiden – ett drama om vårdens villkor inför 2025

Vilka utmaningar står hälso- och sjukvården i Östergötland liksom övriga landet inför och vad krävs för att möta dessa? I en rapport från Region Östergötland görs en framtidsspaning inför 2025.

Rapporten "Kampen om framtiden – ett drama om vårdens villkor inför 2025" vill ge kunskap och insikter i de förutsättningar som påverkar vårdens framtida villkor. Rapporten består av tre delar som kan läsas oberoende av varandra ­– en huvudrapport, en fördjupningsrapport och en bonusrapport som ger en återblick på händelser som varit av vikt för den östgötska hälso- och sjukvårdens utveckling.

I rapporten lyfts åtta grundläggande utmaningar. Det handlar bland annat om den demografiska utvecklingen, befolkningens vårdbehov och förväntningar, tillgången till vårdplatser, globala hälsohot som antibiotikaresistens, kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar.

Rapporten är framtagen av Bengt Göran Emtinger, hälso- och sjukvårdsstrateg med över 40 års erfarenhet som analytiker inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Bild på Lena Lundgren

Lena Lundgren

Hälso- och sjukvårdsdirektör

010-103 71 26

0703-22 71 21

e-post