Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2022-06-01

[2022-06-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 1 juni 2022 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 9 juni 2022.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll