Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-11-24 för protokoll

[2021-11-24]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2021-11-10 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 24 november 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll