Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-06-17 av protokoll

[2022-06-17]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2 juni 2022 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 16 juni 2022.

 Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Protokoll och sammanträdeshandlingar