Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-06-16 av protokoll

[2022-06-16]

Anslagsbevis 2022-06-16 av protokoll

 Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 8 juni 2022 med patientnämnden har justerats den 15 juni 2022.

 Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.