Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-06-14 för protokoll

[2022-06-14]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 20 maj 2022 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 31 maj 2022.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

https://samordning.org/svo/om-oss/dokument