Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-06-14 för omedelbar justering av protokoll

[2022-06-14]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 14 juni 2022 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 75 omedelbart justerats.

Beslut om leverantör vid upphandling av psykologisk bedömning och behandling av extremt tandvårdsrädda

 Dnr: RÖ 2022-1445

 Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.