Region Östergötland

Anslagsbevis 2022-06-10 för protokoll

[2022-06-10]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 30 maj 2022 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 10 juni 2022.

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.