Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-11-19 för protokoll

[2021-11-19]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 11 november 2021 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 2021-11-18.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll