Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-11-18 protokoll

[2021-11-18]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 27 oktober 2021 har justerats den 17 november 2021.
Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.


Sammanträdeshandlingar och protokoll: