Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-11-16 för omedelbar justering av protokoll

[2021-11-16]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 16 november 2021 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 117 omedelbart justerats.

Beslut om kravspecifikation för upphandling av tjänsterna Liggande sjuktransport och Transport av avlidna

Dnr: RÖ 2021-645

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.