Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-11-11 för protokoll

[2021-11-11]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 29 oktober 2021 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 8 november 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

https://samordning.org/svo/om-oss/dokument