Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-10-04 för protokoll

[2021-10-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 september 2021 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 4 oktober 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll.